Finlands Kennelstiftelse har öppnat en egen webbplats, där du kan bekanta dig med den finska hundsportens historia och stödja dess framtid. Webbplatsen finns på adressen https://kennelsaatio.fi/.

Finska Kennelklubben grundade Finlands Kennelstiftelse år 2017 för att skydda och bevara hundsportens historia samt för att stödja hundars välbefinnande och hundhållningen i det finska samhället. Kennelstiftelsen driver Finlands Hundmuseum och ett bibliotek samt utökar samlingarna i dessa.

- Vi arbetar av kärlek till den finska hunden. Vi vill bidra till att hundsporten hålls livskraftig även i framtiden, sammanfattar Eeva Anttinen, styrelseordförande för stiftelsen.

Finlands Kennelstiftelse stödjer bland annat forskning som bidrar till bevarandet av hundens ställning i samhället och det starka bandet mellan hund och människa.

Stiftelsens verksamhet främjas med donationer

För bevarande av kulturarvet och forskning som anknyter till hundar samlar stiftelsen böcker och tar emot donationer i form av föremål och pengar.

- Även en liten donation är till stor nytta. Alla intäkter går oavbrutet till förverkligandet av Kennelstiftelsens syfte, betonar Anttinen.

Mera information om donering finns på Kennelstiftelsens webbplats.

Kennelstiftelsens webbplats kommer även att publiceras som svenskspråkig version.

För mera information:

Ordförande för Finlands Kennelstiftelse
Eeva Anttinen
tfn 050 407 8484
eeva.anttinen@kolumbus.fi

Kontakta Finlands Kennelstiftelse:
info@kennelsaatio.fi