Den första delen av Livsmedelsverkets hundregister öppnas 8 maj, varefter privatpersoner kan anmäla sina hundar till registret. Registrets andra del för föreningar och företag öppnas senare.

Enligt lag ska alla hundar i Finland anmälas till hundregistret, som förs av Livsmedelsverket, senast 31.12.2023. Avsikten var att Livsmedelsverkets hundregister skulle tas i bruk redan från början av året, men ibruktagandet försenades.

Hundvalpar ska märkas med ett mikrochip före hunden överlåts till sin nästa innehavare eller senast i 3 månaders ålder. Hundar som fötts före 2023 ska chipmärkas före utgången av detta år.

Id-märkaren ska ge hundens innehavare ett identifieringsintyg. Livsmedelsverkets anvisningar för chipmärkare finns här. Enligt Finska Kennelklubbens direktiv för id-märkare kan Kennelklubbens id-märkare chipmärka hundar som registreras i Kennelklubbens rashundsregister (FI- eller ER-register) eller i id-märkningsdatabasen.

Hundens innehavare anmäler hunden till registret när hundregistret har öppnats. Det är inte nödvändigt att göra anmälningar till registret retroaktivt. I praktiken innebär detta att om en uppfödare redan har överlåtit valpen till dess nya ägare eller innehavare anmäler den nya ägaren eller innehavaren hunden till registret.

Registrering av hund eller ändring av innehavare kostar 10 euro via e-tjänsten. Avgiften är 19 euro per hund om registrering eller ändring av innehavare görs på pappersblankett eller per e-post.

Mera information Livsmedelsverkets hundregister finns här.

Vanliga frågor om Livsmedelsverkets hundregister samt svar till dessa finns här.

Mera information får du från kundtjänsten för Livsmedelsverkets hundregister, koirarekisteri@ruokavirasto.fi, tfn 020 690 500.

Livsmedelsverkets hundregister har också en egen responskanal som finns här.