Omakoira-mobilappen hittar du bland annat dina medlemsuppgifter, ditt medlemskort och dina hundars uppgifter. Om du tjänstgör som domare eller funktionär hittar du också dina domar- och funktionärskort i appen. Du kan även få din hunds vaccinationsuppgifter till Omakoira-appen, om veterinären har sparat dessa till Omakoira-tjänsten och om du som hundens ägare har godkänt att vaccinationsuppgifterna visas i mobilapplikationen.

I mobilappen kan du även beställa remisser till hälsoundersökningar och betala dessa som nät- eller mobilbetalning. Du kan komplettera din hunds uppgifter med t.ex. foton och anteckningar om hunden samt hundens försäkringsnummer.

Nya funktioner i Omakoira-mobilappen

  • Nu kan du beställa och betala i förväg remisser till officiella röntgenundersökningar av rygg samt remisser för registrering av uppgift om utförd BOAS-luftvägsoperation också i Omakoira-mobilappen.
  • I fortsättningen skickas popup-meddelanden via Omakoira-mobilappen, t.ex. meddelanden om godkännandet av vaccinationsuppgifters överföring eller obetalda medlemsavgifter. I meddelandet kan du välja att direkt gå vidare för att godkänna att vaccinationsuppgifterna visas i Omakoira-appen eller gå vidare till Omakoira-tjänsten för att betala medlemsavgiften.
omakoiramobiili1
Meddelande om obetald medlemsavgift samt meddelande om godkännande av visning av vaccinationsuppgifter.
  • En obetald medlemsavgift syns nu även i Omakoira-appen under menyn Maksut. En obetald medlemsavgift kan betalas via Omakoira-appen, själva betalningen sker i Omakoira-tjänsten.
  • Remisser för hundar som är i din ägo kan nu betalas i efterhand via appen. Dessa hittar du under menyn Maksut, under rubriken Avoimet maksut (Obetalda avgifter).
omakoiramobiili2r
Betalning av remiss i efterhand under menyn Maksut.
  • I mobilappen finns digitala versioner av Kennelklubbens officiella domar- och funktionärskort, med vilka du kan bevisa giltigheten av din behörighet. Som ny egenskap har på kortets baksida lagts till en text som berättigar kortets innehavare till gratis inträde till utställningar och prov. På framsidan av ett giltigt mobilkort finns start- eller giltighetsdatum av behörigheten samt Kennelklubbens roterande logo som används för att bevisa att behörigheten är i kraft. Det räcker alltså inte med en skärmdump av kortet för att bevisa att kortet är giltigt.
  • I överdomarens kort visas dessutom överdomarens en lista över överdomarens tidigare och kommande tjänstgöringar.
omakoiramobiili3
Överdomarkort och överdomarens tjänstgöringar.

Närmare anvisning för betalning av medlemsavgift

Du meddelas om en obetald medlemsavgift via Omakoira-mobilappen. Den obetalda avgiften syns även under menyn Maksut. Du kan gå vidare från meddelandet eller via menyn Maksut till Omakoira-tjänsten för att betala avgiften i webbläsaren. Du styrs automatiskt vidare om du har sparat dina inloggningsuppgifter i Omakoira-mobilappen. Om dina inloggningsuppgifter inte har sparats, ombes du ge ditt lösenord till Omakoira på nytt i samband med att du styrs vidare till betalningen.

Ägaranmälan eller -byte via Omakoira-appen kan göras endast för en person

Tänk på att ägaranmälan eller -byte kan göras i Omakoira-mobilappen endast i det fall att bara en ägare registreras till hunden. Om fler än en ägare registreras till hunden måste ägaranmälan eller -bytet göras i Omakoira-tjänsten via webbläsaren.