Anmäl dig till det mångsidiga evenemanget där du får lära dig mera om aktuella ämnen som berör hundar och föreningsverksamhet. Föreläsningarna och övrigt program genomförs på finska. Anmälningstiden går ut 15.1.2020.

Läs mera om programmet på KoiraExpo och anmäl dig med (på finska)