Hälsoundersökningar till det förmånligaste priset via Omakoira-tjänsten och mobilappen!”

Den elektroniska förhandsremissen är det förmånligaste och snabbaste sättet att få hundens officiella hälsoundersökningsresultat till avelsdatasystemet. I den finskspråkiga affischen berättas till vilka hälsoundersökningar det är möjligt att beställa remiss till på förhand, hur man gör det och hur remissen betalas. Affischen i A4-storlek kan skrivas ut och fästas på klinikens vägg.

Du hittar affischen här.

”Så här får du hundens vaccinationsuppgifter i din Omakoira-mobilapp”

Veterinären kan spara hundens vaccinationsuppgifter till Omakoira-systemet i samband med besöket, om hundägaren har på förhand gett tillstånd för det. I den finskspråkiga affischen berättas hur man ger detta tillstånd. Affischen i A4-storlek kan skrivas ut och fästas på klinikens vägg.

Du hittar affischen här.