Särskilda rasspecifika domaranvisningar rörande överdrifter hos rashundar, dvs. SRD har reviderats. Ändringar har gjorts i listan över raser som särskilt ska uppmärksammas. Totalt 41 hundraser är nu under tillsyn. Också SRD-blanketten domaren fyller i efter bedömningen har reviderats. 

En exteriördomare har i uppgift att bedöma hur väl en hund motsvarar rasstandarden för sin ras. Tolkningar av rasstandarderna har ibland lett till att domare och uppfödare prioriterar hundar av extrem typ.

SRD-dokumentet fäster särskild uppmärksamhet i synnerhet på överdrivna drag hos rashundar samt rasspecifika riskområden, som försvagar hundens generella konstruktion och hälsa. Enligt anvisningarna ska exteriördomare inte premiera högt hundar som uppvisar överdrifter i rastypiska särdrag. Genom att beakta det som anges i anvisningarna har domarna möjlighet att positivt påverka hundars hälsa och att främja avel. 

En hund ska kunna röra på sig och andas normalt

SRD-dokumentet, som gjorts upp av Nordisk Kennelunion, är resultatet av ett omfattande samarbete mellan exteriördomare, specialklubbar, veterinärer och veterinär hälsostatistik baserad i försäkringsdata. 

I SRD-dokumentet listades från början 39 hundraser som kräver särskild uppmärksamhet av domare med tanke på eventuella överdrivna drag. I listan ingår bland annat kortskallade hundraser, dvärgraser, mycket storväxta molossraser samt kondrodystrofa raser.

Efter bedömningen av en ras ska domaren avge en rapport om sina observationer; denna rapport skickas även till specialklubben för respektive ras. Rapporterna används för bevakning av situationen hos raserna och för uppdatering av de rasspecifika anvisningarna. Domarna kan även skriva rapporter om andra raser än de som omfattas av anvisningarna. Följden kan vara att raser ställs under observation, och att de rasspecifika anvisningarna vid behov utökas med de berörda raserna.

Enligt SRD-anvisningarna ska alla hundar kunna andas väl. De får inte ha några problem angående ögon, bett eller tänder, hud eller päls, rörelser eller beteende. Hunden får inte vara överviktig. Hunden får inte heller uppvisas på ett överdrivet sätt. 

Rasspecifika, överdrivna drag kan vara förknippade exempelvis till hundens konstruktion, beteende, rörelser, ögon, öron, hudveck eller mängden päls. Allvarliga överdrivna drag är problem rörande andning och reglering av kroppstemperaturen hos kortskalliga hundar.

SRD-anvisningarna togs i bruk i Finland år 2015

Svenska Kennelklubben, SKK, inledde arbetet med instruktionerna. Det svenska SRD-dokumentet började tillämpas på hundutställningar år 2009. År 2012 beslutade Nordisk Kennelunion att göra upp en gemensam nordisk SRD-dokument, som utöver SKK:s listor, praxis och erfarenheter grundade sig också på studier som gjorts hos de övriga kennelklubbarna i Norden. Den första upplagan av SRD färdigställdes i mars 2014. 

I Finland togs SRD i bruk från och med juni 2015. SRD-rapporter skrivs på internationella utställningar samt på specialutställningar för raser som är under tillsyn.

NKU:s arbetsgrupp som svarar för SRD reviderade instruktionerna i våras. Raser som tidigare funnits med på listan men som nu har strukits är west highland white terrier, taxar, flat-coated retriever, irländsk varghund och borzoi. Raser som tillagts är ceskoslovenský vlciak, saarloos wolfhond och azawakh. 

- SRD-rapporterna skickas till Kennelklubben som sedan gör sammanfattningar om rapporterna, berättar Paula Rekiranta, föredragande och sekreterare i Kennelklubbens utställnings- och domarkommitté. Det lönar sig att vara noggrann vid ifyllningen av rapporten eftersom via den erhåller rasföreningar och specialklubbar viktig information om situationen hos olika raser.

Bilagor:
SRD-anvisningar
SRD-rapportblankett

För ytterligare information
Paula Rekiranta 
Föredragande och sekreterare i Kennelklubbens utställnings- och domarkommitté 
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0219

Foto: Jukka Pätynen