Tävlar du målinriktat i lydnad eller rallylydnad? Är du intresserad av uppdrag som träningsledare eller provfunktionär? Är du 13–17 år gammal? Ansökningstiden för Finska Kennelklubbens träningsgrupper i lydnad och rallylydnad har nu börjat.

Kennelklubbens träningsgrupper för ungdomar är avsedda för unga hundförare i lydnad och rallylydnad, som redan tävlar eller har som mål att börja tävla och som är intresserade av att i framtiden verka i uppdrag som träningsledare eller provfunktionär.

För träningsgrupperna arrangeras två läger som sträcker sig över helgen. Utöver lägren har träningsgrupperna egna Facebook-grupper, där överdomare i hundsporterna tränar ungdomarna via webben.
 
Kennelklubben svarar för kostnader som uppstår för träningar, lokalhyra och måltider vid de evenemang som arrangeras för träningsgrupperna. Medlemmar i träningsgruppen betalar själv för logi samt tur- och returresa till träningar.

Ansökning

I båda träningsgrupper kan på samma gång höra 14 ekipage, som Kennelklubbens ungdomskommitté väljer utifrån ansökningar. Den som är med i gruppen ska vara medlem i Finska Kennelklubben och 13–17 år gammal. Du kan söka samtidigt till både träningsgruppen i lydnad och rallylydnad, men under samma år kan du bli antagen bara till den ena. Du kan söka med en hund av vilken ras som helst, också en blandras. Medlemskapet är per ekipage. Hunden bör vara 4 månader – 10 år gammal under evenemangen, frisk och vaccinerad enligt Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser. Träningar genomförs och kommunikationen i träningsgrupperna sker på finska.

Ansökningstiden till träningsgrupperna 2020 är 10.12.2019–10.1.2020. Ansökan skickas med en elektronisk blankett.

Mera information om lydnadsträningsgruppen hittar du här och om rallylydnadsträningsgruppen här.


För mera information:

Laura Jousi

Kennellklubbens ungdomskoordinator
tfn 09 887 30245
nuoriso@kennelliitto.fi