Jaktlagsenlig skyldighet att hålla hundar kopplade slutar i hela landet fredagen den 20 augusti. Enligt lagen ska hundar hållas kopplade från och med början av mars fram till 19 augusti.

Trots att skyldigheten att hålla hundar kopplade upphör är det skäl att komma ihåg att du behöver markägarens eller jakträttsinnehavarens tillstånd för att kunna låta din hund gå fri. Även om hunden går fri bör ägaren alltid ha kontroll över sin hund. På naturskyddsområden ska hundar hållas kopplade året runt.

Även om den tid hundar enligt jaktlagen ska hållas kopplade upphör, bör hundägaren komma ihåg att enligt ordningslagen ska hunden alltid hållas kopplad i tätorter. I tätorter är det tillåtet att hålla hunden okopplad endast i hundrastgårdar, på träningsplatser för hundar och på slutna gårdar. En hund som går fri ska alltid övervakas av sin ägare eller innehavare.

Ordningslagen föreskriver också att man ska se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra liknande löparbanor okopplad. Hundar får inte heller komma på allmänna badstränder, på områden som är reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid, på skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner om det inte är särskilt tillåtet. Skidspår som är särskilt märkta som hundskidspår utgör ett undantag.

En ansvarsfull hundägare känner till hundetiketten och följer den, så att möten med andra hundar, övriga djur och människor går så smidigt som möjligt.

Inkallning är ett av de viktigaste sakerna en ägare kan lära sin hund, i synnerhet när hunden går fri. Det kan någon gång till och med rädda hundens liv. Att bygga en pålitlig inkallning redan när hunden är valp är viktigt. Tips för inkallningsträning hittar du t.ex. på webbplatsen hankikoira.fi (på finska). 

För mera information:

Föredragande-sekreterare för prov- och tävlingskommittén
Jukka Lindholm
jukka.lindholm@kennelliitto.fi
tfn 050 321 8714