Jaktlagsenlig skyldighet att hålla hundar kopplade inleds i hela landet söndagen den 1 mars. Enligt lagen ska hundar vara kopplade från början av mars ända fram till 19 augusti.

Hunden ska alltid vara kopplad under denna tidsperiod, eller hållas under sådan tillsyn att den kan kopplas omedelbart. Hundar kan med tillstånd av områdets ägare hållas okopplade endast på gårdsplan, i trädgård eller på annat omgärdat område.

Det är viktigt att hålla hunden kopplad så att en lugn förökningstid för vilda djur tryggas.

-Det är ytterst viktigt att fåglar och andra djur får bygga bo och sköta om sina ungar i fred. Fortplantningstiden är naturens mest sårbara tid, berättar Tapani Veistola, sakkunnig vid Finlands naturskyddsförbund.

I synnerhet med tanke på hönsfåglar är det viktigt att hundar inte springer lösa efter början av mars. Fast en hund inte är intresserad av fåglar, förhåller sig fåglarna till en hund som till vilket som helst rovdjur, och försvinner då enkelt från sina bon. En hund kan också förstöra bon.

-I störst fara är fåglar som häckar på marken och däggdjurens ungar, konstaterar Veistola.

Enligt Veistola kan den milda vintern ha lett till att fåglars häckningssäsong påbörjas tidigare, i synnerhet i söder.

-I Esbo har man redan påträffat koltrastbon, från vilka ungarna flugit iväg, berättar han.

Förutom fåglarnas häckning börjar också många däggdjurs parningstid tidigt under våren, och exempelvis grävlingar kan få ungar redan under mars månad.

Tjänstehundar och små valpar ett undantag från regeln

Skyldigheten att hålla hundar kopplade gäller alla hundar utom några undantag. Den gäller inte hundar i polisens, tullens, försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets uppgifter eller hundar som dresseras för ledarhund, vallnings- eller vaktuppgifter. Den gäller inte heller under fem månader gamla hundvalpar eller hundar med serviceuppdrag.

Förbudet kan också avvikas från då en hönshund eller en annan fågelhund skolas till att inte störa fridlysta viltdjur under deras parningstid.

Under tiden för den jaktlagsenliga skyldigheten att hålla hundar kopplade är det tillåtet att jaga icke fridlysta viltdjur med andra än drivande hundar, förutsatt att hunden inte stör fridlysta vilddjur.

Uppmärksamma dessutom att enligt jaktlagen ska hundar även hållas kopplade utanför tiden ifall markägaren eller jakträttsinnehavaren inte har gett tillstånd till att hundar kan hållas okopplade. Ägaren bör alltid ha kontroll över sin hund, också då den är lovligt okopplad.

På naturskyddsområden ska hundar hållas kopplade året runt.

På vilka platser får hunden hållas okopplad?

Ordningslagen ställer krav även på hunddisciplin. Enligt lagen ska hundar alltid hållas kopplade i tätorter. Att hålla hunden okopplad är tillåtet endast i hundrastgårdar, på träningsplatser för hundar och på slutna gårdar. Också på dessa ställen ska hunden övervakas av sin ägare eller innehavare. Ägaren eller innehavaren ska dessutom se till att hundbajs inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls.

Ordningslagen föreskriver också att man ska se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra liknande löparbanor okopplad. Hundar får inte komma på allmänna badstränder, på områden som är reserverade som lekplats för barn, på torg under torgtid eller i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner. Skidspår som är särskilt märkta som hundskidspår utgör ett undantag.

En bra hundägare känner till hundetiketten och följer den, så att möten med andra hundar, övriga djur och människor går så smidigt som möjligt.