Rädsla för fyrverkerier är en av de vanligaste ljudrädslor hos hund. Uppskattningsvis var tredje hund är rädd för fyrverkerier. Förutom det hårda ljudet kan hunden skrämmas av de blinkande ljusen och lukten från fyrverkerierna. Om du vet att din hund är rädd för fyrverkerier, är det skäl att förbereda sig inför årsskiftet i god tid.

Det lönar sig att rasta hunden i god tid innan smället kör i gång. Du kan hitta på något roligt för din hund att göra inomhus och på så vis styra dess uppmärksamhet bort från ljuden. Ljud från tv eller radio dämpar ljuden som hörs utifrån. Det lönar sig att dra för gardinerna så att ljuset från raketerna inte stör hunden. Att ägaren beter sig så normalt som möjligt underlättar för en rädd hund.

Om hunden ser ut att själv aktivt söka efter en lugn viloplats, låt den göra det. Hunden kan exempelvis söka sig in till bastun dit smället inte hörs så bra.

Om du vet att din hund lider av kraftig rädsla, är det en god idé att ta upp saken i förväg med veterinären. Har du en sådan hund kan du också rådfråga veterinären om eventuell medicinbehandling för att lindra rädslan.

Även om hunden inte var rädd för fyrverkerier är det aldrig en bra idé att låta hunden komma med ut för att titta på dem. Förutom ljud och ljus reagerar hundarna också till lukten av krut. Därför lönar det sig att undvika situationer där hunden kan bli rädd för kombinationen av alla dessa.

Sökhundar hjälper bortsprungna hundars ägare

Var uppmärksam redan dagarna före nyår när du rastar din hund och se till att den inte kommer loss. En rädd hund kan också försöka rymma via en dörr som står på glänt.

Största delen av hundarna som rymmer på nyåret är hundar som aldrig förut har varit rädda för fyrverkerier. Det lönar sig att granska att alla sömmar på selar, halsband och kopplar är hela samt justera dem så att de sitter tillräckligt spänt.

Om din hund ändå lyckas springa bort, följ anvisningarna som getts av Etsijäkoiraliitto. Sprid anmälningar om försvunnen hund i så stor utsträckning som möjligt. Det lönar sig för var och en att ta hundens lukt i förvar redan på förhand ifall sökhundens hjälp skulle behövas. Detta är viktigt i synnerhet om du har flera hundar hemma hos dig, varvid det finns flera blandade lukter i leksaker och hundens tillbehör.

Är din hund redan registrerad och id-märkt? Ju bättre hundens uppgifter hittas från register, desto snabbare kommer hunden hem till sin ägare när den har hittats.

Måtta med fyrverkerier är i allas intresse

Det är viktigt för alla att fyrverkerier skjuts endast när det är tillåtet, dvs. på nyårsnatten klockan 18–02.

Finska Kennelklubben är med i medborgarinitiativet och kampanjen Rajat Räiskeelle, vars syfte är att avsevärt minska de av fyrverkerier orsakade olägenheterna för hälsa, välmående och miljö.

Initiativet skulle begränsa användningen av fyrverkerier i kategori F2 och F3 så att dessa kunde användas, efter en övergångsperiod, endast i professionellt bruk med särskilt tillstånd. Begränsningen skulle inte gälla tomtebloss och andra ofarliga produkter med låg bullernivå i kategori F1.

Med i kampanjen är Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, Helsingfors djurskyddsförening HESY, Finska Hörselförbundet, Synskadades förbund, Opaskoirayhdistys, SEY Finlands Djurskyddsföreningars förbund, Finlands Veterinärförbund, Finlands djurrättsjurister, Finlands Hippos, Finska Kennelklubben, Suomen Kissaliitto, Finlands Läkarförbund, Suomen Palovammayhdistys och Finlands Ryttarförbund.

För att initiativet ska tas i riksdagsbehandling måste den under sex månaders tid samla underskrifter av minst 50 000 finländare med rösträtt. För närvarande (28.12.2018 klockan 11.30) har redan över 39 000 namn samlats in. Namninsamlingen slutar 4.6.2019.