Finska Kennelklubbens mål att upphäva lagen om hundskatt, som skapat ojämlikhet mellan kommuninvånare och hundägare, har blivit verklighet. Riksdagen gav grönt ljus för lagen som upphäver lagen om hundskatt.

Finska Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen gläder sig över att det långsiktiga påverkansarbetet som drivits av klubben, kenneldistrikter och kennelaktiva på lokal nivå för att slopa hundskatten nu äntligen ska bli verklighet.

–Lagen om hundskatt har utgjort ett tydligt missförhållande i hur hundägare behandlas i förhållande till andra kommuninvånare, djurägare och utövare av andra hobbyer. Därför är det särdeles fint att beslutet att avskaffa hundskatt har fattats både av kommunerna och riksdagen. Ett varmt tack till alla som har varit med och påverkat saken, säger Lehkonen.

Med hundskatt betalade man ursprungligen, genom den kejserliga förordningen som gavs år 1894, ersättningar för husdjur som dött av rabies. Redan då den nuvarande lagen om hundskatt trädde i kraft år 1980 ansåg man att skatten inte direkt har någon koppling med hundpopulationen. Från och med 1991 har kommunerna fått självständigt besluta om att avstå från indrivning av hundskatt.

I år har ingen kommun längre beskattat hundar då Helsingfors och Tammerfors beslöt ifjol att avstå från hundskatt. Finansministeriet publicerade i februari ett lagutkast, med vilket man skulle upphäva den gällande lagen om hundskatt. I likhet med Finska Kennelklubben, understödde också de övriga instanserna som gav ett utlåtande i ärendet upphävningen av lagen om hundskatt eller hade inget att anmärka om utkastet.

Läs mera:

Finska Kennelklubbens utlåtande om upphävningen av lagen om hundskatt (på finska)

Ökad jämställdhet genom att upphäva lagen om hundskatt

Statsutskottets betänkde på riksdagens webbplats (på finska)