År 2017 gjordes 177 298 starter i olika prov och tävlingar. Trots att antalet starter var 6,0 procent färre än året innan, sågs inga stora nedgångar i enskilda hundsporter. Statistiken visar att man fortfarande håller aktivt på med olika hundsporter och att deltagare finns även i de mera sällsynta provformerna. Hundutställningar är fortfarande den populäraste aktiviteten.

Rallylydnad, som kombinerar element från lydnad, agility och hunddans, fortsätter öka i popularitet. Allt som allt gjordes 11 137 starter i rallylydnad, vilket är 9,0 procent mera än 2016. Antalet starter ökade också till exempel i vallhundsprov och dragprov, nordisk stil.

Antalet hundutställningsbesök ökade också med 7,0 procent i jämförelse med året innan. Under 2017 arrangerades 318 hundutställningar i vilka man ställde ut hundar allt som allt 190 409 gånger, vilket är 1,3 procent mera än 2016.

Starterna minskade exempelvis i olika jaktprov och även i agility, som ökat i popularitet redan en längre tid.

– Inga oväntade ändringar eller stora nedgångar återfinns i statistiken. Trots att antalet starter minskade i agility, är sporten fortfarande enormt populär. Det minskade antalet starter beror på de nya hundsporterna. Det bästa exemplet är rallylydnad som blev en officiell hundsport år 2014, konstaterar Jukka Lindholm, föredragande och sekreterare i Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté.

Hundsporten har positiva verkningar

Med en hund är det möjligt att syssla mångsidigt med olika aktiviteter. Att hålla på tillsammans ökar såväl hundens som ägares välbefinnande och stärker relationen dem emellan. I Finland finns allt som allt ca 70 officiella prov- och tävlingsformer som är underställda Finska Kennelklubben.

Hundsporter når ett stort antal människor och medför flera positiva konsekvenser för de kommuner där prov och tävlingar arrangeras. Ofta färdas deltagarna långa sträckor för att komma till tävlingsplatserna, således medför turismen ekonomisk nytta för kommunerna. Dessutom ökar hundsporten känslan av gemenskap och bidrar till ett mångsidigt urval av fritidsaktiviteter i kommunerna. Att börja med hundsport är möjligt oavsett ålder eller kön. 

Hunddagen firas den 24 april. I år är temat för dagen ’’Hundsporten förenar oss” Med temat vill Finska Kennelklubben lyfta fram de positiva verkningarna hundsporten har och att alla hundägare kan hitta aktiviteter som är lämpliga för just en själv och den egna hunden.

Se i statistiken vad man sysslade med hundar år 2017

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben rf. är det rikstäckande förbundet för hundbranschen i Finland. Finska Kennelklubben har ca 146 000 personmedlemmar, därtill är ca 2 000 kennel- och hundsportföreningar medlemmar i klubben.

För ytterligare information
Finska Kennelklubben
Jukka Lindholm,
Föredragande och sekreterare för prov- och tävlingskommittén
jukka.lindholm@kennelliitto.fi
050 321 8714