Finska Kennelklubbens Grundregler för hundägare och -innehavare har uppdaterats. Nya regler träder i kraft 1.1.2022.

Grundreglerna för hundägare och -innehavare stakar ut hur en ansvarsfull hundägare handlar. Reglerna uppdaterades förra gången år 2010. Inga stora ändringar har gjorts till grundreglerna.

Hundägaren bör känna till innehållet i förordningar om hundhållning

Grundreglerna förpliktar hundägare och -innehavare att vara medvetna om innehållet i lagstiftning, förordningar och föreskrifter som berör hundar och att handla enligt dessa. Hundhållningen får inte medföra oskälig skada för omgivningen.

Enligt grundreglerna gäller Kennelklubbens stadgar, bestämmelser och regler Kennelklubbens medlemmar och personer som deltar i den organiserade hundsportverksamheten.

En ansvarsfull hundägare tar hand om hundens art- och rastypiska behov

Den som skaffar hundvalp bör alltid säkerställa att valpen är minst sju veckor gammal. En ägaranmälan på valpen ska göras till Kennelklubben.

Hundägaren eller -innehavaren bör sätta sig in i hundars art- och rastypiska behov och se till att hunden får tillräckligt med näring, omsorg och rastypisk aktivering. Hundar bör hållas i utrymmen som fyller deras behov och de bör få tillräckligt med motion.

En ansvarsfull hundägare eller -innehavare ger öppet information om egenskaper hos samt fel och defekter i sina hundar. Hen lämnar hälsoundersökningsresultat av sina hundar till Kennelklubben för publicering i det offentliga avelsdatasystemet.

Personer som Kennelklubben gett fullmakt till kan handleda och råd i hundhållning och -skötsel till hundägare eller -innehavare som förbundit sig att iaktta grundreglerna. De kan även göra kennelrådgivningsbesök hos hundägaren eller -innehavaren och ta prov på hundar för fastställning av härstamning.

Samma riktlinjer för hundköp, placering på foder och förmedling av hundar, som tagits upp i Kennelklubbens uppfödarförbindelse, gäller för hundägare och -innehavare.

Du kan ta del av de nya grundreglerna för hundägare och -innehavare här:

Downloadable file
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad

För mera information

Ordförande för Finska Kennelklubbens uppfödarkommitté
Vesa Lehtonen
vesa.lehtonen@kennelliitto.fi
tfn +358 50 599 9838

 

Bild: Paula Grekelä/Koiravalokuvausta Lapista