Alla uppgifter om och resultat av en utlandsregistrerad hund fås till Kennelklubbens avelsdatasystem genom att hunden registreras till Finska Kennelklubbens register. Du kan inleda registreringen av en importerad hund i Finska Kennelklubbens medlemstjänst Omakoira.

I samband med registreringen sparas fyra generationer av hundens stamtavla till avelsdatasystemet av Finska Kennelklubben, förutsatt att dessa uppgifter har antecknats i hundens registreringsbevis i original (Export Pedigree). Till stamtavlan sparas bara hundar som är införda i register godkända av internationella hundavelsförbundet FCI.

Om den importerade hunden är i ett register som står utanför FCI bör ägaren göra en särskild anhållan om registrering för hunden, om inte annat anges i de rasspecifika specialvillkoren för rasen i fråga. En importerad blandrashund kan anmälas till Finska Kennelklubbens id-märknings- och ägarregister.

En importerad hund som registreras hos Kennelklubben bör vara id-märkt. Hundens mikrochip- eller tatueringskod ska finnas antecknad på hundens registreringsbevis eller sällskapsdjurpass. Hundägaren ansvarar för skaffandet av de intyg som krävs för registrering. Från en del länder behövs ett särskilt härstamningsbevis för export, till exempel Export Pedigree.

Hundens ägaruppgifter godkänns via Omakoira-tjänsten

Registrering av en importerad hund görs på Omakoira-tjänsten genom att ett elektroniskt formulär fylls i. Formulären skrivs ut och skickas med hundens Export Pedigree till Finska Kennelklubbens registreringstjänster, till den adress som anges på formulären.

Informationen om importhundens alla ägare bekräftas via Omakoira-tjänsten. Har en importhund flera ägare, skickas begäran om godkännande av ägaruppgifter till dessa per e-post. Själva godkännandet görs på Omakoira-tjänsten. Om den som fått begäran om godkännande inte ännu har ett Omakoira-konto, kan hen beställa användarkoder till tjänsten. Dessa skickas via en länk per e-post.

Om hunden har en utländsk eller minderårig ägare som inte har ett Omakoira-konto, behövs det fortfarande en underskrift av denna person på registreringsblanketten.

Mera information om registrering av importhund finns här.

Gå till Omakoira-tjänsten här.