Finansministeriet publicerade förra veckan ett utkast om upphävningen av lagen om hundskatt, som härrör från 1800-talet. Det föreslås att lagen skulle träda i kraft så snabbt som möjligt. Finska Kennelklubben har ombetts att avge ett utlåtande.

Hundskatt tas inte längre ut i en enda kommun i Finland, då Helsingfors och Tammerfors i november fattade beslutet att helt och hållet avstå från hundskatt.

Regeringen anser att hundskatten utgör föråldrad lagstiftning, och det anses inte längre vara motiverat att hålla lagen om hundskatt i kraft. Av den anledningen föreslås det att laget upphävs, motiveras det i lagpropositionen.

Finska Kennelklubben har redan länge drivit upphävandet av lagen om hundskatt, eftersom lagen möjliggör att hundägare bemöts ojämlikt i förhållande både till varandra och andra kommuninvånare. Vi besvarar begäran om utlåtandet inom utsatt tid, dvs. före den 15 mars, och publicerar utlåtandet på vår webbplats.

Läs mera:

Finansministeriet: Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta, hallituksen esityksen valmistelu

Koiravero poistuu Helsingistä ja Tampereelta – aikansa elänyt laki tulisi kumota