År 2017 tog Finska Kennelklubben i bruk ett gångtest avsett för 12 olika brakycefala, dvs. trubbnosade hundraser. Testet hjälper gallra bort individer som lider av Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS) från avel. Den 11 juni 2019 hade totalt 404 gångtestresultat registrerats i Finska Kennelklubbens avelsdatasystem. Nästan alla testade hundar (95 %) har avlagt testet godkänt.

I testet som tagits fram i samarbete med veterinärmedicinska fakulteten på Helsingfors universitet ska hunden gå eller trava tusen meter på en bana som är 30 till 90 meter lång. Ett godkänt test kräver att hunden går banan på mindre än 12 minuter och att dess kroppstemperatur och allmänkondition återgår till samma läge som före testet inom 15 minuter efter prestationen. Temperaturen i testlokalen ska ligga mellan 15 och 25 grader. Tillsvidare gäller samma tidsgräns för samtliga raser testet är avsett för: affenpinscher, boston terrier, griffoner, engelsk bulldog, japanese chin, pekingeser, king charles spaniel, mops, norwich terrier, petit brabancon, fransk bulldogg och shih tzu.

- Deltagandet i tester har varit aktivt och utifrån den feedback vi har fått har testarrangemangen löpt väl, berättar Kennelklubbens veterinär Liisa Lilja-Maula, som även medverkar i undersökningen som görs på universitetet.

För närvarande har hundar av åtta olika raser avlagt testet. Raser som varit med ända sedan pilotskedet – engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops – är också de som har samlat flest resultat. Antalen testade hundar i övriga raser är fortfarande rätt så små. Utöver de raser som framgår ur tabellen nedan har fem pilottester avlagts av pekingeser.

Från och med början av detta år har gångtestet varit obligatoriskt för engelska bulldoggar som används i avel.

Hundar som avlagt gångtestet

 

Engelsk bulldogg

Fransk bulldogg

Mops

Boston terrier

Antal hundar som avlagt gångtestet

 

148

119

92

22

godkänd

132 (89 %)

118 (99 %)

91 (99 %)

22 (100 %)

underkänd

13 (9 %)

1 (1 %)

1 (1 %)

0 (0 %)

avbruten

3 (2 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

 

 

 

 

 

 

 

King charles spaniel

Japanese chin

Shih tzu

Petit brabancon

Antal hundar som avlagt gångtestet

 

8

6

8

1

godkänd

7 (88 %)

6 (100 %)

8 (100 %)

1 (100 %)

underkänd

1 (12 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

avbruten

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

 

Måttliga eller allvarliga BOAS-symptom hos ca en fjärdedel av testade hundar

Utöver information om belastnings- och värmetolerans ger gångtestet andra värdefulla data om hundens BOAS-symptom. Veterinären som övervakar testet bedömer hur allvarliga hundens kliniska BOAS-symptom är på skalan 0 (inga symptom), 1 (lindriga symptom) 2, (måttliga symptom) och 3 (allvarliga symptom). På motsvarande sätt bedömer veterinären hur trånga näsborrar hunden har på skalan 0 (öppna), 1 (lindrigt knipta), 2 (måttligt knipta) och 3 (svårt knipta).

Var fjärde hund av samtliga 275 hundar, vars BOAS-grad har meddelats på bedömningsblanketterna som skickats till Kennelklubben, har måttliga eller allvarliga symptom. BOAS-graderna för de tre största raserna presenteras ras för ras i tabellen nedan. Samtliga testade hundar av raserna king charles spaniel, japanese chin, shih tzu och petit brabancon var symptomfria.

BOAS-grad

 

Engelsk bulldogg (N=114)

Fransk bulldogg (N=63)

Mops (N=56)

Boston terrier (N=16)

BOAS 0 (symptomfri)

14 %

21 %

9 %

56 %

BOAS 1

57 %

57 %

59 %

38 %

BOAS 2

24 %

22 %

27 %

6 %

BOAS 3 (svåra symptom)

5 %

0 %

5 %

0 %

 

Näsborrarna är antingen måttligt eller svårt knipta hos ca varannan hund som bedömts. Var tionde hund har helt öppna näsborrar, majoriteten av dessa är engelska bulldoggar.

Näsborrar

 

Engelsk bulldogg (N=117)

Fransk bulldogg (N=63)

Mops (N=58)

Boston terrier (N=16)

Närborrar 0 (öppna)

15 %

6 %

0 %

0 %

Närborrar 1

44 %

27 %

21 %

44 %

Närborrar 2

39 %

56 %

67 %

50 %

Närborrar 3 (svårt knipta)

1 %

11 %

12 %

6 %

 

 

 

 

 

 

King charles spaniel (N=8)

Japanese chin (N=5)

Shih tzu (N=8)

Petit brabancon (N=1)

Närborrar 0 (öppna)

0 %

20 %

63 %

0 %

Närborrar 1

63 %

20 %

37 %

100 %

Närborrar 2

37 %

20 %

0 %

0 %

Närborrar 3 (svårt knipta)

0 %

40 %

0 %

0 %

 

Tidsgränsen skärps för fransk bulldogg och mops

Tidsgränsen på 12 minuter har fastställts på grundval av den första undersökningen med engelska bulldoggar. Undersökningen som publicerats i juli 2019 visar emellertid att denna tidsgräns inte med tillräcklig noggrannhet skiljer franska bulldoggar och mopsar som andas bra respektive dåligt. På grundval av den senare undersökningen ändras tidsgränsen för dessa raser till 11 minuter från och med 1.1.2020, berättar Lilja-Maula. Tidsgränserna uppföljs också för övriga raser.

Genomsnittliga prestationstider som angetts i gångtestblanketterna som skickats till Kennelklubben var, i minuter och sekunder, 11:04 för engelsk bulldogg, 10:28 för mops och 10:24 för boston terrier. Prestationstiderna varierade från 9:24 till 12:15 för engelsk bulldogg, från 7:54 till 11:52 för fransk bulldogg, från 8:41 till 12:18 för mops och från 8:51 till 11:30 för boston terrier. Det bör beaktas att testets tidsgräns i sig själv styr prestationen.

Helheten avgör

Största delen av de testade hundarna var symptomfria eller hade endast lindriga symptom av BOAS, varvid andelen hundar som godkänts i testet är självfallet stort.

- En del av de hundar som fyller kraven för ett godkänt test har emellertid allvarligare symptom. Därför är det viktigt att man förutom resultatet från belastningstestet (godkänt/underkänt) även använder graden av BOAS och graderingen av näsborrar som stöd i avelsarbetet. På så vis får man största möjliga nyttan av testet för att främja hälsan hos trubbnosade hundar, påminner Lilja-Maula.

 

För mera information

VMD, veterinär Liisa Lilja-Maula,
Finska Kennelklubben
liisa.lilja-maula@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0224

Studie publicerad 10.7.2019:
Assessment of welfare and braphycephalic obstructive airway syndrome signs in young, breeding age French Bulldogs and Pugs, using owner questionnaire, physical examination and walk tests
M Aromaa, L Lilja-Maula and MM Rajamäki

Information om Finska Kennelklubbens gångtester

Kennelklubbens gångtestmaterial har sammanställts av veterinärmedicinstudenten Olivia Tarvainen som en del av forskningssamarbetet mellan Finska Kennelklubben och Helsingfors universitet.