Finska Kennelklubbens fullmäktige behandlade och godkände bokslutet och årsberättelsen för år 2017 på sitt vårmöte. Fullmäktige sammanträdde till vårmöte den 27 maj 2018 på den soliga Hanaholmen i Esbo. Vid mötet närvarade 123 kennelledamöter. På mötet gav fullmäktige sitt stöd för det nationella projektet vars syfte är att inkludera finska spetsen och jakttraditionen i Un

Kennelklubbens hedersordförande Helena Suni inledde mötet genom att minnas de hädangångna hedersmedlemmarna Johannes Anttinen och Kirsti Smith. Fullmäktige höll en tyst minut till deras minne.  

På mötet tilldelade Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen Kennelklubbens förtjänsttecken i guld till Lauri Rostedt. Också Martti Mannersuo, som utnämnts till överdomare emeritus, samt Anneli Karttunen, exteriördomare emerita, hyllades med blommor.

Finlands Leonberger r.f. tog hem segern med sin specialklubbstidskrift

De tre bästa specialklubbstidskrifter år 2017 premierades på mötet. Efter förslag av Tapio Eerola, chefredaktör för Koiramme – Våra hundar, tilldelades priser enligt följande:

1:a plats: Leot (Finlands Leonberger r.f.), chefredaktör Anni Lahti

2:a plats: Afgaani (Suomen Afgaanit - Finlands Afghaner ry), chefredaktör Terja Koivumäki

3:e plats: Hovawartti (Suomen Hovawart ry), chefredaktör Satu Ollila. Priset togs emot av Anu Hatunpää.

Inga ändringar i medlemsavgifter år 2019

Fullmäktige beslöt att medlemsavgifterna för år 2019 förblir oförändrade.

Personmedlem 40 euro
Familjemedlem 21 euro
Ungdomsmedlem (under 18 år) 24 euro
Medlemsförening 40 euro

År 2019 får kenneldistrikter behålla de Kennelklubbens medlemsavgifter som tas ut av distriktets medlemsföreningar, utan redovisningsskyldighet till Kennelklubben.

Ny specialklubb

Kennelklubbens fullmäktige godkände Australianpaimenkoirat ry till en ny specialklubb så att föreningen har rätt att närvara på fullmäktigemöten under innevarande fullmäktigeperiod 2017–2019.

Ändring till reglerna för dvärgtaxarnas bruksanlagsprov i kraft 1.6

Löptikars deltagande i dvärgtaxarnas bruksanlagsprov (PIKA) godkändes under vissa förutsättningar.

Ordförande Eeva Anttinen öppnade vårmötet.

Lauri Rostedt tilldelades Kennelklubbens förtjänsttecken i guld.

En ny exteriördomare emerita, boxer- och brukshundsentusiast Anneli Karttunen, introducerades för fullmäktige.

Martti Mannersuo är en ny överdomare emeritus.

Tapio Eerola, chefredaktör för tidskriften Koiramme – Våra hundar, premierade de tre bästa specialklubbstidskrifterna. Finlands Leonberger r.f. vann tävlingen. Priset togs emot av chefredaktör Anni Lahti (i mitten). Tidskriften Afgaani kom på andra plats, chefredaktör Terja Koivumäki (t.h.). Hovawartti kom på tredje plats, Anu Hatunpää (t.v.) tog emot priset åt Satu Ollila.