Kennelklubben beviljar årligen hederstiteln Hjältehund för hundar som på ett betydande sätt har bidragit till att ett eller flera människoliv har räddats.

Hunden kan också tilldelas Kennelklubbens hedersomnämnande för hjältedåden. Du kan nominera en hund till titeln Hjältehund genom att skicka en anhållan till Kennelklubben. Nomineringar ska vara framme senast 3.9.

En hund kan nomineras antingen elektroniskt eller per post. Nomineringar som inkommit efter utsatt tid behandlas nästa år.

Kennelklubbens styrelse beviljar hederstitlarna utifrån de nomineringar som inkommit senast på sista ansökningsdagen. Hjältehundarna belönas på Kennelklubbens Koiramessut-evenemang, i Helsingfors Mässcentrum söndagen den 10 december 2017.

Hederstiteln Hjältehund har beviljats sedan 1997. Den finska benämningen Sankarikoira har registrerats som varumärke hos patent- och registerstyrelsen. Ifjol beviljades mest titlar till hundar som hade räddat människor från eldsvådor. Hundar hade också räddat människoliv genom att ha varnat i tid om sjukdomsanfall, genom att ha hittat vilsna personer i dåligt skick och genom att ha räddat människor i livshotande situationer.

Fyll i den elektroniska nomineringsblanketten (på finska) eller skicka nomineringen per post. I nomineringen ska anges hundens namn och registernummer samt ägarens kontaktuppgifter. Återge också händelseförloppet och beskriv hur hunden har handlat i situationen. Bifoga gärna också ett eventuellt yttrande från en myndighet (räddningsverket, polisen) samt en bild på hunden.

 Läs om tidigare hjältedåd här (på finska).

Ytterligare information om nominering till Hjältehund sanna.norhio-hanski@kennelliitto.fi

För ytterligare information och för medier

Liisa Suoninen
Kennelklubbens kommunikationschef
liisa.suoninen@kennelliitto.fi
tfn 050 320 3897

Koiramessut-evenemang

Nomineringsblankett

Läs om tidigare hjältedåd här (på finska).