Finska Kennelklubben förbereder förhandlingar om kortnosade hundrasers hälsa och avel. Representation från specialklubbar och rasföreningar samt myndigheter, veterinärorganisationer och djurskyddsfältet inbjuds till sammankomsten. Målsättningen är att intensifiera samarbetet med syftet att främja hälsan hos kortnosade hundraser.

Liksom i flera andra länder har diskussionen om hälsotillståndet hos de kortskallade och -nosade, alltså brakycefala hundraserna intensifierats också i Finland under de senaste månaderna. Kennelklubben vill se en ökning av den konstruktiva dialogen olika aktörer emellan för att främja lösningen av hälsoproblem.

Kennelklubben träffades med representanter för kortnosade hundraser förra veckan. I mötet deltog föreningar som representerar engelska bulldoggar, mopsar, boston terriers, franska bulldoggs och dvärghundar i Finland; Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry, Suomen Mopsikerho ry, Suomen Bostonit ry, Suomen Ranskanbulldogit ry samt Suomen Kääpiökoirat ry. Från Kennelklubben deltog styrelseordförande Harri Lehkonen, vice verksamhetsledare Riitta Niemelä, ordförande för avelsvetenskapliga kommittén Maaret Tapio, genetisk sakkunnig Katariina Mäki samt kommunikationsavdelningens representanter.

Situationen där kortnosade hundraser befinner sig i diskuterades i god andra på mötet. Dessutom togs en genomgång av åtgärder som vidtagits i olika länder, med målsättningen att främja hälsan hos respektive raser. Likaså diskuterades på vilka sätt man kunde effektivera tillämpningen av hälsofrämjande åtgärder i praktiken.

För ytterligare information:

Harri Lehkonen
styrelseordförande
050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Katariina Mäki
genetisk sakkunnig
09 8873 0228
katariina.maki@kennelliitto.fi