År 2014 inleddes en omfattande undersökning med syftet att kartlägga hälsotillståndet hos engelsk bulldogg. Projektet genomfördes i samarbete mellan Finska Kennelklubben, veterinärmedicinska fakultetens avdelning för klinisk häst- och smådjursmedicin på Helsingfors universitet och specialklubben för engelska bulldoggar i Finland, Suomen Englanninbulldoggiyhdistys.

Kennelklubben deltog i finansieringen av undersökningen. Finansieringen möjliggjorde genomgripande undersökning av 30 hundar. Hundägare fick själv anmäla hundar till studien. Det slutliga urvalet valdes från totalt 54 anmälda hundar, så att urvalet bestod av 2–5 år gamla hundar med så varierande egenskaper avseende fysisk och luftvägar som möjligt. Alla hundar som deltog i studien var friska enligt sina ägare och hade inte genomgått operation på luftvägar eller skelett. Hälften av hundarna hade avkommor. Två hundar var tvungna att utebli från undersökningen på grund av plötslig sjukdom.

Alla undersökta hundar hade åtminstone lindriga symptom av BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome). Hos fyra hundar som deltog i studien klassificerades symptomen som svåra. Åtta hundar avlade gångtestet godkänt (29 %). En godkänd prestation förutsatte att hunden gick 1000 meter inom målsatt tid, 12 minuter, så att hunden återhämtade sig från ansträngning inom 15 minuter. Ca var tredje hund haltade. 58 % av hundarna hade höggradig höftledsdysplasi (HD grad E) och 8 % stora förändringar i armbågsled (ED grad 3). I ryggröntgen konstaterades ryggkotornas deformitet hos 80 % och spondylos hos ca 90 % av de undersökta hundarna. Patellaluxation förekom allmänt. Alla hundar hade minst lindriga hudsymptom, och djupa hudveck samt falska trampdynor förekom allmänt. Majoriteten av hundarna hade ätit antibiotika och antibiotikaresistenta bakterier (MRSP eller ESBL) upptäcktes hos 21 % av hundarna i studien.

Av de hundar som avlade gångtestet godkänt hade fyra höftledsdysplasi grad E och en svåra hudsymptom. Båda utesluter dessa hundar från avel. Utifrån dessa kriterier kvarstod tre avelsdugliga hundar av den grupp hundar som deltog i studien, dvs. 11 % av urvalets hundar.

Med stöd av studien lyckades man utveckla en testmetod för att mäta graden av luftvägssymptom. Denna metod kan utnyttjas i synnerhet i avel av kortnosade hundraser. Med hjälp av testet är det möjligt att urskilja hundar som kan andas bra respektive dåligt. Hittills har 7 engelska bulldoggar deltagit i testen. Av dessa har 6 stycken blivit godkända.

De överdrivna exteriöra dragen står i samband med de sjukdomar som konstaterades i hälsokartläggningen. Kennelklubben och specialklubben deltar i en nordisk studie vars syfte är att kartlägga rasens exteriöra drag mera omfattande. Studien inleds i Finland i år.

Källor

Lappalainen, Lilja-Maula, Schildt 2017. Englanninbulldoggien terveystutkimus – onko mitään tehtävissä?
Abstrakt, föreläsningssamling på Veterinärdagarna 2017

Lilja-Maula, Lappalainen, Hyytiäinen, Kuusela, Kaimio, Schildt, Mölsä, Morelius, Rajamäki 2017. Comparison of submaximal exercise test results and severity of brachycephalic obstructive airway syndrome in English bulldogs. The Veterinary Journal 219 (2017) 22–26.

Palmu 2016. Natiiviröntgenkuvauksilla diagnostisoidut nikamaepämuodostumat englanninbulldoggeilla. Lisensiaattitutkielma, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta.

För ytterligare information

Finska Kennelklubben
Genetisk sakkunnig Katariina Mäki
katariina.maki@kennelliitto.fi
09 8873 0228

Finska Kennelklubben
Veterinär Liisa Lilja-Maula
liisa.lilja-maula@kennelliitto.fi
09 8873 0224