Finska Kennelklubbens styrelse godkände nya utställningsregler på sitt vårmöte 30.5.2021. Uppdaterade utställningsregler möjliggör införandet av nya junior- och veterancertifikat. Fullmäktige godkände dessutom junior- och veteranchampiontitlar till championatbestämmelserna. Uppdaterade regler träder i kraft 1.1.2022.

I och med tillägget som antogs av fullmäktigemötet kan certifikat inte tas emot om hunden redan har erhållit utställningsresultat som berättigar till finskt utställningschampionat, hunden saknar endast de tilläggskrav som ansluter till championatet, eller om hunden redan har tagit två certifikat men har inte fyllt två år. Då överförs certifikatet till nästa hund som fått priset certifikatkvalitet (CK).

Fullmäktige godkände följande tillägg till championatbestämmelserna:

Finskt Juniorchampionat (FI JunCH)

Tre juniorcertifikat från utställning i Finland av tre olika prisdomare.
Inga provmeriter krävs för att erhålla finskt juniorchampionat.
Eventuella juniorchampionat tagna i andra länder påverkar inte kraven för det finska juniorchampionatet.

Finskt Veteranchampionat (FI VetCH)

Tre veterancertifikat från utställning i Finland av tre olika prisdomare.
Inga provmeriter krävs för att erhålla finskt veteranchampionat.
Eventuella veteranchampionat tagna i andra länder påverkar inte kraven för det finska veteranchampionatet.

Juniorcertifikatet utdelas i juniorklassens konkurrensklass till den bästa hunden med priset certifikatkvalitet (CK) som inte har utställningsresultat som berättigar till finskt juniorchampionat. Inget reservjuniorcertifikat utdelas i juniorklass.

Veterancertifikatet utdelas i veteranklassens konkurrensklass till den bästa hunden med priset certifikatkvalitet (CK) som inte har utställningsresultat som berättigar till finskt veteranchampionat. Inget reservveterancertifikat utdelas i veteranklass.

Hundar i junior- och veteranklass tävlar också om det vanliga certifikatet.

Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt instruktioner för arrangemang av utställningar behandlas av fullmäktige på hösten.

 

För mera information:

Kimmo Mustonen, ordförande för utställnings- och domarkommittén
kimmo.mustonen@kolumbus.fi
tfn +358 400 914 423