Ingångssidan på Kennelklubbens webbplats har förnyats för att göra centrala tjänster mer synliga i fortsättningen.

Webbplatsens ingångssida fick ett nytt utseende för att göra aktuella nyheter och centrala tjänster och evenemang lättare och snabbare att hitta. Trots förnyelsen av ingångssidan förblir sidorna som riktas till olika målgrupper och övriga sidor oförändrade.

Om du har frågor gällande den förnyade ingångssidan kan du skicka respons via e-post till adressen: viestinta@kennelliitto.fi.