Kennelklubbens medlemmar har nu en möjlighet att få den egna hundens vaccinationsuppgifter till Omakoira-mobilappen. En förutsättning för detta är att ägaren har samtyckt till att vaccinationsuppgifterna visas i appen och att veterinären har sparat uppgifterna i Omakoira-tjänsten. Möjligheten att spara vaccinationsuppgifter till Kennelklubbens hundregister via Provet-systemet som används på veterinärkliniker utvecklas som bäst.

Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser har reviderats så att på prov, tävlingar, utställningar och andra hundevenemang i Finland kan giltigheten av hundens vaccinationer bekräftas med uppgifter som sparats till Omakoira-mobilappen. Vid resor utomlands fordras fortfarande ett pass för sällskapsdjur.

I Omakoira kan veterinären också spara retroaktivt uppgifter om tidigare vaccinationer hen har gett till hunden. Då ska man komma ihåg att ta med sig hundens tidigare vaccinationsintyg till veterinärbesöket.

Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser

På Kennelklubbens evenemang ska hunden ha giltiga vaccinationer mot valpsjuka och rabies. Vaccination mot valpsjuka (oftast i form av ett kombinationsvaccin som omfattar vaccinskydd mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och kennelhosta) ges enligt rekommendationer första gången till en 12 veckor gammal valp Revaccinationen ges 4 veckor efter den första vaccinationen. En valp vaccineras mot rabies tidigast när den är 4 månader gammal. Det rekommenderas att vaccinationer inte ges samtidigt. Vaccinationsprogrammet är en rekommendation som kan frångås utifrån veterinärens instruktioner.

Hundens giltiga vaccination mot valpsjuka visas i Omakoira-mobilappen om revaccination har getts till hunden. När hundens revaccination antecknas till Omakoira-tjänsten ska veterinärens anteckningar om tidigare vaccinationer finnas i passet för sällskapsdjur eller i ett annat vaccinationsintyg. Vaccinationen mot valpsjuka har en karenstid på tre veckor, dvs. vid tidpunkten för evenemanget ska minst 21 dygn ha förlöpt sedan revaccination. En revaccination mot valpsjuka som getts till en hund som är yngre än ett år är giltigt i ett år. En revaccination som har getts när hunden är ett år gammal eller äldre är giltigt enligt vaccinets produktresumé.

Också vid rabiesvaccinationer följs en karenstid på tre veckor, dvs. vid tidpunkten för evenemanget ska minst 21 dygn ha förlöpt sedan hundens första rabiesvaccination. Om hunden vaccinerats mot rabies före ett års ålder är vaccinationen i kraft ett år. Vaccinationer som har getts när hunden är ett år gammal eller äldre är giltiga enligt vaccinets produktresumé.

Om hundens vaccination har gått ut ska vaccinationen förnyas minst 21 dygn före deltagande i hundevenemang. Då syns vaccinationen som giltig först på den 22:a dagen efter revaccinationen.

Beroende på situation lönar det sig också att förnya vaccinationen mot kennelhosta innan hunden deltar i prov, tävling eller utställning.

Notiser via Omakoira-appen om vaccinationer som går ut på kommande

Veterinären antecknar den sista giltighetsdagen för hundens vaccination i hundens vaccinationsintyg eller i Omakoira-tjänsten. Till Omakoira-mobilappen utvecklas som bäst en funktion som meddelar till ägaren om att hundens vaccinationer kommer att gå ut.

Downloadable file
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad 19.12.2019
Vaccinationsbestämmelser2018
Gäller från 16.8.2018.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad
Vaccination Regulations of the Finnish Kennel Club
The Finnish Kennel Club’s Vaccination Regulations for dog shows and trials. Valid as of 1.2.2020.
Uppdaterad

För ytterligare information
 

Avelskonsulent Päivi Rantasalo (vaccinationsbestämmelser)
tfn 09 8873 0229
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi

Frågor angående Omakoira:
omakoira@kennelliitto.fi

 

Ett exempel på hur vaccinationsuppgifter visas i Omakoira-mobilappen:

Rokotustiedot Omakoirassa