Den nationella Hunddagen firas varje år den 24 april. På Hunddagen i år uppmuntrar vi alla hundägare att tillbringa en trevlig dag med sina hundar och berätta också för andra hur man lever ett gott liv med hunden. Vi sporrar alla för att bygga ett hundvänligt Finland.

Temat för Kennelklubbens verksamhet år 2023 är Hunden som medborgare. Vi sporrar våra egna medlemsföreningar och medlemmar samt olika organisationer och samarbetspartner att delta i de utmaningar som vi utlyser på Hunddagen, så att vi tillsammans kan bygga ett så hundvänligt Finland som möjligt.

Vi önskar särskilt att organisationer och företag av olika slag hälsar hundar välkomna. Det finns ungefär 700 000 hundar i Finland och därför är det naturligt att människor rör sig med hund på olika ställen också i tätorterna. Vardagen blir lättare för hundägaren, då hunden är välkommen på många ställen av olika slag och hundägaren kan åka i kollektivtrafiken tillsammans med sin hund.

Ta hunden med till jobbet på Hunddagen

På Hunddagen utlyser Kennelklubben två utmaningar i de sociala medierna. Den första är Ta hunden med till jobbet-dagen. Undersökningar visar att hundar får människor att må bra också på arbetsplatsen, om det bara är möjligt med tanke på arbetets karaktär och omständigheterna på arbetsplatsen. Vi uppmuntrar människor att samtala om vilken inverkan hundar har på arbetsdagen och arbetsplatser att tillåta att anställda tar hunden med sig till arbetsplatsen på måndag 24.4 på gemensamt överenskomna villkor.

#Laumaliikkuu-promenaden

Vår andra utmaning i de sociala medierna är Hunddagens gemensamma promenad. Vi utmanar hundägare att komma med på en stimulerande promenad med hunden. Vi ger tips om trevliga aktiviteter för hundar och hundägare under en skogspromenad.

Vi uppmuntrar också Kennelklubbens medlemsföreningar, hobbygrupper och andra som rör sig ute med hunden att ordna egna gemensamma promenader eller dela tips om hur man kan motionera eller ägna sig åt stimulerande aktiviteter med hunden under promenaden. Vi hoppas att en så stor ”flock” människor och hundar som möjligt sluter upp på Hunddagen för att motionera antingen på egen hand eller tillsammans med andra hundar och hundägare.

Läromaterial om hundar för skolor och klubbar

Kennelklubbens ungdomskommitté publicerar läromaterial om hundar för skolor och klubbar på Hunddagen. Vi hoppas att alla hundentusiaster runt om i Finland tipsar skolor och bekanta lärare i närområdet om detta material, så att information om materialet sprids i så många kanaler som möjligt. På det här sättet vill Kennelklubben berätta för barn om hundar, om hundarnas välmående och deras välgörande inverkan på människor och om fritidsaktiviteter med hundar.

Anmäl ditt evenemang på Hunddagen till Kennelklubbens evenemangssida

Vi samlar information om evenemang som ordnas på Hunddagen i år på den här webbplatsen, och vi informerar också olika medier om evenemangen före Hunddagen. Anmäl ditt evenemang till oss på Kennelklubbens kommunikationsavdelning med formuläret (på finska) som finns här.

Mer information om Hunddagen i år och länkar till materialen finns här.

För mer information, kontakta Kennelklubbens kommunikationsavdelning:

viestinta@kennelliitto.fi