Förverkligandet av utbildningsprogrammet i hundars hälsovård (TEHU) fortsätter under Finska Kennelklubbens uppfödarkommitté. Avsikten är att ta fram ett fortbildningsprogram för uppfödare. Programmet ska delvis kunna avläggas i form av nätstudier.

Kennelklubbens styrelse återupptog diskussionen om hälsovårdsprogrammet för hundar, eftersom programmet skulle ha varit alltför tung att förverkliga i praktiken. Förverkligandet av programmet skulle ha krävt ytterligare resurser, i synnerhet av kennelkonsulter. Ett betydande antal veterinärer skulle dessutom ha behövts med i programmet, och det är oklart om detta skulle ha lyckats.

- Av de finländska uppfödarna föder ca 3000–4000 upp valpar så gott som varje år. Vi borde ha fått alla dessa uppfödare med i programmet. I praktiken skulle detta ha varit en enorm utmaning att förverkliga, säger Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen.

Arbete som redan gjorts utnyttjas i fortsättningen

Kennelklubbens styrelse utsåg på sitt möte 4.4.2019 en arbetsgrupp, som har i uppgift att bereda utbildningsprogrammet i hundars hälsovård. Arbetsgruppen leds av Tuula Laitinen, som är ordförande för Kennelklubbens uppfödarkommitté. Ledamöter i arbetsgruppen är Sanna Koponen, Vesa Lehtonen, Maija Päivärinta, Kirsi Sainio och Theresia Vikström. Arbetsgruppens sekreterare är Hannele Laurén från Kennelklubbens kansli.

- Arbetet för att samla information och som gjorts av arbetsgruppen som berett utbildningsprogrammet för hundars hälsovård är omfattande och värdefullt.  Hälsovård är ett ämne som profilerar sig mera under uppfödarkommittén, och därför kändes det vettigt att låta uppfödarkommittén ta hand programmets genomförandefas, konstaterar Lehkonen.

Arbetet som gjorts av arbetsgruppen som berett reformen utnyttjas nu i de fortsatta förberedelserna av utbildningsprogrammet.

- Vi bygger ett fortbildningsprogram för uppfödare som omfattar tio webbmoduler. En uppfödare som avlagt utbildningsprogrammet får en prestationsanteckning av Kennelklubben. Utbildningen har begränsats endast för Kennelklubbens medlemmar, och i en del av utbildningarna antas endast uppfödare som har ett kennelnamn, berättar arbetsgruppens ordförande Tuula Laitinen.

Pilotkennlar som varit med i TEHU-programmet har bjudits med för att delta i framtagningen av utbildningsprogrammet, bland annat genom att testa modulerna.

För mera information

Ordförande för Finska Kennelklubbens uppfödarkommitté och TEHU-arbetsgrupp
Tuula Laitinen
tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi
tfn 050 430 3229

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn 050 329 2188