Finska Kennelklubbens och Showlinks kanslier och telefontjänster är stängda 23–26 december. Telefontjänsterna betjänar som vanligt under 27–30 december men stängs klockan 12 fredagen 31.12 december.

Finska Kennelklubben önskar god jul och gott nytt år!