Finska Kennelklubben överför 28 finska lapphundar och 4 lapska vallhundar till EJ-registret, dvs. ej för avel-registret. Överföringen grundar sig på beslutet som togs av Kennelklubbens styrelse 22.11.2019.

Enligt beslutet överförs finska lapphundar och lapska vallhundar från totalt 15 valpkullar till EJ-registret, om dessa hundars härstamning inte har bekräftats vara riktig senast 30.6.2020.

Totalt sex hundar har testats före tidsfristens utgång. När tidsfristen löpt ut flyttas totalt 27 hundar till EJ-registret, och stamtavleuppgifterna för dessa hundar raderas. Dessutom överförs en ifjol född valpkull av en hund som omfattades av styrelsens tidigare beslut till EJ-registret.

Härstamningen av tre undersökta hundar konstaterades vara riktig. Vad gäller de tre andra hundarna visade det sig att de inte härstammar från någondera föräldern som uppgetts vid registrering. Härstamningen av de övriga hundarna har inte undersökts överhuvudtaget. Om härstamningen av dessa hundar bekräftas vara riktig i ett senare skede, kan hunden överföras tillbaka till Kennelklubbens FI- eller ER-register.

En del av de hundar som omfattades av styrelsebeslutet har redan varit införda i EJ-registret sedan tidigare. Stamtavleuppgifterna kommer att raderas även för dessa hundar.

Specialklubben understryker uppfödarens ansvar i att värna om rasen

Specialklubben Lapplands hundar rf framförde sin oro till Kennelklubbens styrelse om härstamningens riktighet hos 15 valpkullar med finska lapphundar och lapska vallhundar, välbefinnandet av omhändertagna hundar samt eventuella framtida avelsbruk av dessa hundar.   

Misstanken om dessa hundars felaktiga stamtavlor grundade sig på djurskyddsinspektioner som gjorts på den kennel som fött upp valpkullarna och på omhändertagningar av hundar som gjorts till följd av inspektionerna. Man önskade avbryta avelsbruket av hundar med felaktiga stamtavlor så fort som möjligt.

- Vi ser det som väldigt allvarligt att en uppfödare gjort sig skyldig till försummelser av detta slag. Härstamningens riktighet utgör grunden för uppfödning av rashundar. Att se till detta borde vara en självklarhet för varje uppfödare. Lapplands hundar rf:s syfte är att främja uppfödningen av friska rashundar inom de lapska raserna, understryker föreningens ordförande Sari Laitinen.

Härstamningen bekräftas med DNA-prov

Bekräftande av hundens härstamning förutsätter tagning av DNA-prov på hunden själv samt på dess moder och fader. Provet tas av en veterinär eller en person som auktoriserats till provtagning av Kennelklubben. När Kennelklubben kräver härstamningsundersökning, ersätter den provtagningskostnader och laboratoriekostnader för härstamningsanalysen, förutsatt att härstamningen visar sig vara riktig.

Information om härstamningsundersökningar finns på Kennelklubbens webbplats.

Finska lapphundar och lapska vallhundar som överförts till EJ-registret 10.7.2020 (lista på finska):

För mera information

Päivi Rantasalo
Avelskonsulent
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0229

Hanna Kaasalainen
Avelssekreterare
hanna.kaasalainen@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0213

Ordförande för Lapplands hundar rf
Sari Laitinen
puheenjohtaja@lappalaiskoirat.fi
tfn 044 029 0013

Läs mera

suomenlapinkoira
Finska Kennelklubben förutsätter härstamningsundersökningar av totalt 15 valpkullar av lapska hundraser Läs mera
kultainennoutaja pentu
Kennelklubben stöder ansvarsfull hunduppfödning Läs mera