Finska Kennelklubben premierar varje år Årets tjänstehundar. I år är det tullhunden Hessu, militärhunden Oikku, fängelsehunden Hippi, polishunden Sampo och gränshunden Clapton som mottar priserna. Tullen, Försvarsmakten, Brottspåföljdsmyndigheten, Polisen och Gränsbevakningsväsendet har var och en utsett en hund som belönas.

Alla Årets tjänstehundar har arbetat förtjänstfullt i sina uppdrag som människans hjälp. Årets tjänstehundar 2022 mottar sina pris på Koiramessut i Messukeskus, Helsingfors vid premieringsceremonin som arrangeras den 2 december 2022 kl. 14:30

Årets tullhund 2022

Årets tullhund 2022 är labrador retriever Hietsun Legenda ”Hessu” som arbetar vid Flygtullen vid Helsingfors-Vanda flygplats tillsammans med sin förare, tullinspektör Jani Laiho. Hessu är 6,5 år gammal och har tränats för att söka narkotiska medel.

Hessu har under det innevarande året fortsatt med sina utmärkta arbetsprestationer, som han uppvisat redan tidigare år, vid olika narkotikasmugglingsfall. Hessu är sin förares första tjänstehund och ekipaget, som varit motiverat och entusiastiskt redan vid uppfostrings- och träningsskedet, har formats till ett professionellt team för Tullen.

Vuoden tullikoira 2022 Hessu
Årets tullhund 2022 Hessu, foto: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi

Årets militärhund 2022

Årets militärhund 2022 är labrador retriever Juupelin Super-Oikku ”Oikku”. 8-åriga Oikku och dess förare, överbåtsman Mikko Majuri, arbetar vid Kustflottan i Pansio. Oikku är en specialsökhund som har tränats för att markera sprängämnen och vapen.

Oikku är en aktiv arbetsmyra som har genomfört otaliga sprängämnessök genom årens lopp, både vid Försvarsmaktens säkerhetskontroller och vid handräckningar till övriga myndigheter. Oikku har en orubblig arbetsmoral och har alltid presterat oklanderligt. Oikku har även varit en obesegrad hjälp vid utvecklingen av användningen av sprängämneshundar i havsförhållanden.

Vuoden sotakoira 2022 Oikku, kuva: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi
Årets militärhund 2022 Oikku, foto: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi

Årets fängelsehund 2022

Årets fängelsehund 2022 är belgisk vallhund, malinois Suhteellisen Hiprakka ”Hippi”, som arbetar vid Tavastehus fängelse tillsammans med sin förare, väktare Anitta Lindholm. 3,5 år gamla Hippi är tränad för att söka narkotiska medel samt vapen och delar av vapen. Hippi är den första hunden av rasen belgisk vallhund, malinois som arbetar som fängelsehund.

Hippi är en ung och progressiv fängelsehund som är ivrig och aktiv och som har en god arbetsmoral. Lindholm har omfattande erfarenhet som hundförare och är en arbetsmyra som hjälper alla. Tillsammans formar Hippi och Lindholm ett utmärkt team för Brottspåföljdsmyndigheten.

Vuoden vankilakoira 2022 Hippi
Årets fängelsehund 2022 Hippi, foto: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi

Årets polishund 2022

Årets polishund 2022 är labrador retriever Hakukoneen Hashtag ”Sampo” som arbetar vid Vasa huvudpolisstation tillsammans med sin förare, äldre konstapel Jari Niemi. 6-åriga Sampo har tränats för att söka pengar, narkotiska medel och vapen. Utöver det har den även tränats i spår-, föremåls- och personsök.

Sampo har under sin karriär förtjänstfullt hittat otaliga skjutvapen samt andra hjälpmedel till brott, rikligt med olika narkotiska medel samt en betydande summa pengar. Sampo har dessutom räddat flera personer som försvunnit i terrängen. En del av dem har hittats i kritiskt läge och deras överlevnad har varit förtjänst av Sampos nos. Det ihärdiga paret är alltid redo att sköta vilket uppdrag som helst, oberoende av omständigheter och plats.

Vuoden poliisikoira 2022 Sampo
Årets polishund 2022 Sampo, foto: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi

Årets gränshund 2022

Årets gränshund 2022 är schäfer Tuntemattoman Isosomppi ”Clapton”. 4-åriga Clapton och dess förare, äldre sjöbevakare Sampsa Könönen, arbetar vid Finska vikens sjöbevakningssektion och är placerade vid Porkala sjöbevakningsstation. Clapton är tränad för alla sorters personsök och utöver det har den tränats i narkotikasök och att genomföra brottsplatsundersökningar.

Ifjol stoppade Clapton en olaglig inresa där personerna hade gömt sig på släpvagnsaxeln på en långtradare. Det farliga gömstället hade kunnat vara ödesdiger för personerna om inte Clapton hade hittat dem. Clapton har under coronatiden genomfört kontroller vid de inre gränserna och hittat personer samt narkotikamedel från tung trafik som åkt in i landet.

Vuoden rajakoira 2022 Clapton
Årets gränshund 2022 Clapton, foto: Jukka Pätynen/koirakuvat.fi

Bilder på Årets tjänstehundar 2022 finns i Kennelklubbens mediebank .

Presentationsfilmer på Årets tjänstehundar 2022 finns här.

För mera information:

Kennelklubbens kommunikationsavdelning
viestinta@kennelliitto.fi

Tullhund:
Anu Rantama
anu.rantama@tulli.fi
Tullen

Fängelsehund:
Jaana Saaristo
jaana.saaristo@om.fi
Brottspåföljdsmyndigheten

Polishund:
Kommissarie Matti Tiainen
matti.p.tiainen@poliisi.fi
Polisinrättningen i Österbotten

Gränshund:
Marjo Peni
marjo.peni@raja.fi
Gränsbevakningsväsendet