Labrador retriever är fortfarande Finlands mest registrerade hundras. Finska lapphunden klättrade för första gången någonsin upp på andra plats i statistiken. Även två andra inhemska hundraser, finsk stövare och karelsk björnhund, kom bland de tio populäraste hundraserna. Allt som allt registrerade Finska Kennelklubben ifjol 45 704 hundar.

Ingen verkar utmana labradoren. Rasen var populärast med 2195 registrerade hundar. Detta innebär att cirka fem procent av samtliga registrerade hundar är labradorer.

Det internationella hundavelsförbundet FCI har delat upp samtliga hundraser i grupper enligt typ och användningsområde. På första plats av dessa tio grupper kom spetsar och hundar av urhundstyp med 9859 registreringar. Utöver de populära inhemska raserna, finska lapphunden och karelska björnhunden, tog jämthunden (3) och gråhunden (9) var sin placering bland de tio populäraste hundraserna.

Den andra största gruppen var sällskapshundar med 7403 registreringar. I gruppen finns bland annat bichon frisé, bichon havanais och chihuahua vars registreringsantal förblev vid ca 400–500 hundar.

Populariteten av inhemska hundraser gläder

Finska lapphunden tog andra plats i statistiken med 1464 registreringar, vilket var ca 300 mer än år 2017. Karelsk björnhund kom med bland de tio populäraste hundraserna och återfinns nu på åttonde plats. Ifjol registrerades redan 900 björnhundar.

Finska stövarens placering sjönk från tredje till sjätte plats. Antal registreringar i rasen var 1151, vilket är ca 200 hundar färre än året innan. Finska spetsen kom på 16:e plats och lapska vallhunden på 36:e plats.

– Det är fantastiskt att märka att våra inhemska raser ökar i popularitet. Dessa fem raser fick en hel del uppmärksamhet under Finlands jubileumsår. Arbetet som då gjordes bär nu frukt.  Att finska lapphunden nu för första gången klev på andra plats i statistiken är en fin prestation, konstaterar Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen glatt.

Färre registreringar än förut

I sin helhet sjönk antalet registreringar år 2018 med ca 800 från året innan. Finska Kennelklubbens verksamhetsledare Markku Mähönen anser att nedgången inte ännu är oroväckande.

– Antalet registreringar sjönk men det är fråga om normal variation i valparnas nativitet. I samband med denna statistik är det emellertid bra att komma ihåg att registrering av alla hundar är viktigt i syfte att erhålla information om hundarnas ursprung till stöd för deras välbefinnande. Därför önskar vi ökad aktivitet också vad gäller registrering av blandrashundar, konstaterar Mähönen.

Id-märkning och registrering har omtalats mycket i samband med diskussionerna som förts om lagen om djurens välbefinnande. Jord- och skogsbruksministeriet har också förberett en utredning över grundandet av ett officiellt register i Finland för hundar och katter. Kennelklubben har goda färdigheter att samla alla hundars id-märknings- och ägaruppgifter. Statistikcentralen uppskattar att det finns ca 700 000 hundar i Finland. Av dessa finns ca 530 000 i Kennelklubbens register.

Förutom stamboksregistret för rashundar, som omfattar flera generationer, samlar Kennelklubben information om blandrashundar till id-märknings- och ägarregistret, dvs. det så kallade FIX-registret. Det finns redan ca 16 000 hundar i registret.

– Också registreringen av en blandrashund har sina fördelar och dessa kommer att framhävas i framtiden. I framtiden blir det möjligt att visa hundens vaccinationsuppgifter i samband med dess information. Utbudet av olika fritidsaktiviteter ökar och en bortsprungen hund kommer snabbare hem till sin ägare, berättar Mähönen om fördelarna av att registrera en blandrashund.

Populäraste hundraser i Finland år 2018

I parentes placering och antal registreringar för respektive ras året innan.

1.    (1) labrador retriever 2195 (2125)
2.    (5) finsk lapphund 1464 (1181)
3.    (2) jämthund 1394 (1649)
4.    (4) schäfer 1213 (1305)
5.    (6) golden retriever 1174 (1149)
6.    (3) finsk stövare 1151 (1364)
7.    (7) shetland sheepdog 1015 (1098)
8.    (12) karelsk björnhund 900 (693)
9.    (10) norsk älghund, grå  846 (771)
10.    (8) jack russell terrier 826 (929)

Läs mera om registreringar i nummer 1–2/2019 av Koiramme samt i artikeln i Koirammes webbtidning (på finska).


För ytterligare information

Finska Kennelklubben
Harri Lehkonen
Styrelseordförande
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
050 329 2188

Finska Kennelklubben
Markku Mähönen
Verksamhetsledare
markku.mahonen@kennelliitto.fi
09 887 300

Tidskriften Koiramme – Våra hundar
Tapio Eerola
Chefredaktör
tapio.eerola@koiramme.com
09 8873 0304