Kennelklubben lanserar Finlands första museum med fokus på hundar på internet söndagen 29 maj 2016. Finlands Hundmuseum gör Kennelklubbens historiska samlingar tillgängliga för allmänheten. Olika teman lyfts fram från samlingen med hjälp av nätutställningar. Den första utställningen ’Pikinokasta kansalliskoiraksi’ behandlar den finska spetsen.

Grunden för Finlands Hundmuseum utgörs av samlingar innehållande gåvor, donationer och förvärv Finska Kennelklubben samlat under årens lopp. Samlingarna behandlar hundhållningens och hundhobbyns historia i Finland. I nätmuseet presenteras de bästa bitarna ur samlingen. Samlingen som presenteras i nätmuseet ökas allteftersom materialet digitaliseras. Med hjälp av nätutställningar har man möjlighet att bekanta sig med olika temahelheter noggrannare. Besökaren kan dessutom bekanta sig med Kennelklubbens filmarkiv samt juvelerna i Kennelklubbens bibliotekssamling via utvalda verk.

Finlands Hundmuseum tillgängliggör föremål och den finska hundhobbyns historia för allmänheten. Besöket är inte plats- eller tidsbundet.  Tills vidare ställs samlingarna ut enbart på nätet men tanken är att också hitta en utställningslokal i huvudstadsregionen, konstaterar Eeva Anttinen, ordförande för Kennelklubbens arbetsgrupp för museet.

– Det är enastående att föreningen gör såhär långsiktigt museiarbete som leder till öppnande av ett nätmuseum. Webbplatsen för Finlands Hundmuseum fungerar även i fortsättningen som underlag för nytt innehåll. Detta skiljer museet åt från många andra, säger Vesa Anttila, amanuens för Finlands Jaktmuseum.

Hundmuseet utnyttjar flera olika typer av framställningssätt som t.ex. roterande 360-bilder. Besökaren kan exempelvis granska hundens skelett från den önskade riktningen. Museet, som är öppet för alla, är interaktivt och väcker minnen. Museet uppmuntrar besökarna att dela med sig egna minnen och berättelser. Dessa är en del av den levande traditionen och en viktig del av hundhobbyns historia.

Vår förhoppning är att museet får hundmänniskor att bli entusiastiska över att se tillbaka på gamla tider. Traditionen för finsk hundhobby har sitt ursprung långt bak i tiden och är förknippad med en hel del unik historia, Anttinen summerar.

Med Månadens bild-kampanjen samlar Hundmuseet information om bilder och föremål vars uppgifter för tillfället är bristfälliga. Man kan berätta det man vet via en blankett som finns på webbplatsen. Det första föremålet är ett trimningsredskap. Man känner inte till från vilken tid det är eller vilka raser som trimmats med det.

Finlands Hundmuseum samlar, lagrar och lyfter fram de inhemska rasernas och den finska hundhobbyns historia. I det nya nätmuseet kan man bekanta sig med samlingarna och texterna på två språk, finska och engelska.

Bekanta dig med hundmuseet på adressen www.koiramuseo.fi

För mera information

Miia Lahti
Kommunikationschef
Finska Kennelklubben
koiramuseo@kennelliitto.fi
(09) 8873 0292