Esa Kukkonen är Finska Kennelklubbens nya styrelseordförande för perioden 2023–2024. Han hoppas att Kennelklubben under kommande år kan utveckla sin verksamhet så att den allt bättre tjänar hela medlemskåren, och att Kennelklubben blir en aktiv intressebevakare för hundsport.

Kukkonen har tjänstgjort som Kennelklubbens styrelseledamot från och med år 2017. Han har varit ordförande för Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté samt Koiranet-arbetsgrupp. Till sin hundsportbakgrund är han en jakthundsentusiast och har verkat länge som ordförande och styrelseledamot för Finska jämt- och gråhundklubben. Han har gjort sin professionella karriär på IT-branschen.

- Jag vill se Kennelklubben som en möjliggörare som står nära hela medlemskåren och som agerar flexibelt, stödjer och hjälper utveckla all fritidsverksamhet inom den organiserade kennelverksamheten, Kukkonen utstakar.

Han önskar även att Kennelklubben blir aktivare inom samhällspåverkan.

Esa Kukkonen_syysvaltuusto 2022

Föränderlig verksamhetsmiljö utmanar Kennelklubben att förnya sig

Kennelklubben är en gammal, uppskattad och traditionsenlig förening. Grunden för dess ekonomiska verksamhetsförutsättningar utgörs av registrering av hundar och det stora antalet medlemmar. Utöver tryggandet av ekonomiska verksamhetsförutsättningar ser Kukkonen den föränderliga verksamhetsmiljön som en utmaning. Kennelklubben bör kunna förnya sig med den, utan att kompromissa på sina traditionella värden.

- Hundarnas registreringssiffror i Finland har hållits länge på en god nivå utan stora, plötsliga ändringar. Förhoppningsvis förvirras inte vanliga hundägare av statens nya hundregister, och hoppas den inte heller orsakar allmänt negativa attityder gentemot registrering. Statens hundregister kan i bästa fall även förtydliga vad Kennelklubbens hundregister är och vilket syfte den tjänar.

Kukkonen har varit med och utvecklat Kennelklubbens datasystem sedan länge. Kennelklubbens hundregister är ett betydande datalager som stödjer hundavel. Uppgifterna i registret är värdefulla i synnerhet för hunduppfödare och rasföreningar, vetenskaplig forskning samt för alla dem som håller på att skaffa hund. Största delen av informationen är offentligt tillgänglig på webben i Kennelklubbens avelsdatasystem.

Alltmer uppmärksamhet bör fästas vid hundens välmående i all verksamhet

Kennelklubben har aktivt påverkat beredningen av lagen om djurvälfärd som behandlas av riksdagen. Aktiv ansvarsfullhet innebär för Kennelklubbens del utveckling av den egna verksamheten och egenkontrollen i syfte att främja hundars välmående.

- Jag vill tro på att vi får tillräckliga och korrekt betonade verktyg till avelsförordningen som kompletterar lagen om djurvälfärd, så att hundavel i framtiden kan producera allt friskare och mera välmående hundar. Det skulle vara mycket viktigt att Kennelklubbens experter deltar i utarbetningen av denna förordning, understryker Kukkonen.

- Aktiv ansvarsfullhet i prov- och tävlingsverksamhet innebär också att det finns ett behov att utveckla direktiven som ansluter till avbrytning eller inhibering av provet eller provprestationen, i syfte att ge en ansvarsfull evenemangsarrangör tillräckliga verktyg för att trygga djurens välmående. I alla provformer där man utöver hunden använder måldjur, bör uppmärksamhet även fästas vid måldjurets välmående i tillägg till hunden, påminner han.

 

För mera information

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
tfn 044 364 2271