Finska Kennelklubben förverkligar i samarbete med de andra nordiska kennelklubbarna en ny typ av utställning, den Nordiska certifikatutställningen. De första Nordiska certifikatutställningarna ordnas 2018. Nu går det att ansöka om status som Nordisk certifikatutställning med en ny blankett gjord för detta ändamål.

Finska och Svenska Kennelklubben presenterade en ny utställningstyp i mötet för Nordiska Kennelunions arbetsutskott 13 april, den Nordiska certifikatutställningen (Nordic Certificate Show). Av utställningen kan användas förkortningen NORD. Finska Kennelklubbens styrelse har fattat ett principbeslut enligt vilken Finska Kennelklubben är med i att förverkliga den Nordiska certifikatutställningen tillsammans med de andra nordiska länderna.

Nordiska certifikatutställningar arrangeras för första gången 2018. Utställningstypen testas under övergångsperioden som varar fram till 2020. Av arrangören debiteras ingen avgift för Nordiska certifikatutställningar som arrangeras 2018–2020.

Alla internationella och NORD-utställningar 2018 ansöks om på nytt med en förnyad blankett, i vilken ansökan om NORD-utställning inkluderats. Noggrannare siffror om mängden internationella och NORD-utställningar 2018 publiceras då de nya ansökningarna om utställningarna kommit in till Finska Kennelklubben under hösten 2016.

NORD-utställningen kan inte vara en internationell utställning underordnad FCI. På samma utställning kan man inte utdela både nordiska certifikat och internationella CACIBs. Den nya titeln Nordisk utställningschampion ersätter den gamla titeln för Nordisk utställningschampionat.

Reglerna är samma i Finland, Sverige, Norge och Danmark:

  • Hunden ska inneha det nationella championatet i landet där den är registrerad.
  •  Hunden ska erhålla tre Nordiska certifikat från tre olika länder och av tre olika domare. Minst ett av certifikaten ska mottas efter att hunden fyllt 24 månader.

I Island är kraven för Nordisk utställningschampionat tre Nordiska certifikat av tre olika domare. Hunden bör vara isländsk utställningschampion, men en isländsk hund får motta de nordiska certifikaten i sitt eget land.

Under övergångsperioden 2018–2020 kan de nya och gamla reglerna för Nordisk utställningschampionat användas parallellt. De gamla reglerna för titeln upphör att gälla i slutet av år 2019.

För mera information:
Finska Kennelklubben
+358 9 8873 0292
viestinta@kennelliitto.fi