Mervärdesskattelagen och förtullningspraxis har ändrat från och med 1.7.2021, vilket förutsätter åtgärder av uppfödare som bor på Åland när de mottar försändelser med registreringsbevis från Finska Kennelklubben. Detta för att undvika momskonsekvenser, eftersom Åland står utanför EU:s mervärdesskatteområde.

Varje uppfödare ansvarar själv för förtullningen. När du mottar registreringsbevis till Åland, meddela Tullen att försändelsens innehåll är en del av registreringstjänsten. Gör deklarationen per e-post till atp.skattegrans@tulli.fi. Uppgift om försändelsenummer anges i deklarationen. Registreringsbevisen ingår i registreringstjänsten varvid Tullen konstaterar att det inte är fråga om en försändelse som momsbeskattas. Momskonsekvenser kan uppstå om man inte har gjort en vederbörlig deklaration.

Mera information fås av Tullen samt vardagar kl. 8–18 från tullens rådgivningsnummer 0295 521 008.