Utställningsbestyrelser för utställningar som beviljats av Kennelklubben kan anhålla om tillstånd att använda utställningssystemet. Då antecknar utställningsbestyrelsen anmälningstiderna, anmälningsavgifterna och domarlistan själv i systemet. Bestyrelsen tar emot anmälningarna, samlar uppgifter om anmälda hundar, utarbetar tidtabeller för utställningen och skickar anmälningsuppgifterna till utställarna. Ibruktagandet av systemet förutsätter att utställningsresultaten sparas i realtid till resultatsystemet genast i ringarna.

Möjligheten kan utnyttjas av de utställningsbestyrelser som redan har anhållit om sina special-, grupp- och valputställningar. För att utställningen ska kunna tillvarata möjligheten att använda systemet på egen hand, ska uppgift om självständigt arrangemang hinna med i notisen som publiceras i Koiramme - Våra hundar.  Detta kan man komma överens om genom att kontakta Kennelklubbens utställningssekreterare Maarika Wallenius. Tillståndet för användning av utställningssystemet kostar 30 euro för specialutställningar och 60 euro för grupp- och valputställningar. Avgiften faktureras när utställningsbestyrelsen för en godkänd utställning meddelar att de önskar ta utställningssystemet i bruk.

Läs mera på Kenneluutiset (på finska)

För mera information
Maarika Wallenius
Utställningssekreterare
maarika.wallenius@kennelliitto.fi
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi
tfn (09) 8873 0220