Förslaget till nya Registreringsbestämmelser bereds i en arbetsgrupp som leds av uppfödarkommitténs ordförande Tuula Laitinen. Övriga medlemmar i arbetsgruppen är Kirsi Sainio, Vesa Lehtonen, Johanna Kuru och Päivi Rantasalo. Förutom uppdateringen av bestämmelserna är målet att formulera bestämmelserna om till en mera lättförståelig form.

Giltighetstiden av de nuvarande Registreringsbestämmelserna förlängdes, eftersom förslaget till nya bestämmelser fortfarande kräver finslipning. Det kräver även tid att göra de av arbetsgruppen planerade ändringarna till Finska Kennelklubbens hundregisterprogram.

För mera information
Arbetsgruppens ordförande
Tuula Laitinen
tfn 050 430 3229
tuula.laitinen@kennelliitto.fi