Ändringen träder i kraft genast. Resultat och poäng kan kontrolleras från SKK:s, DKK:s och NKK:s allmänna databas. 

För ytterligare information, kontakta valiot@kenneliitto.fi.

Läs mera