Du hittar alla internationella och alla rasers samt Nordic Dog Shows år 2021 i Finland här.

Du kan också skapa en direktlänk med egna sökvillkor och spara den i dina bokmärken genom att välja önskade sökvillkor och sedan klicka på ikonen som finns intill Sök-knappen. Utställningarna uppdateras automatiskt till listan om du har sparat en direktlänk till dina bokmärken.

Sparning av direktlänk till Eventkalendern.

Maarika Wallenius
Utställningssekreterare
09 8873 0344
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi