Undantaget gäller följande tjänster:

  • växel
  • registrering
  • medlemsärenden
  • rådgivning
  • hälsoundersökningar