Hundraser som omfattas av programmet för genetiska resurser är finsk spets, finsk stövare, karelsk björnhund, lapsk vallhund, finsk lapphunden samt den finska stammen av norrbottenspets.

Ledamöter i arbetsgruppen 2019

Kirsi Sainio, ordförande
Arbetsgruppens övriga sammansättning bestäms i januari.

Sekreterare Heidi Karjalainen, tfn (09) 8873 0213, heidi.karjalainen@kennelliitto.fi

Vid behov kallas representanter för specialklubbar, expertveterinärer samt andra representanter för intressentgrupper till arbetsgruppen.

Ytterligare information om arbetet med genetiska resurser här