för Sverige och Finland, adressen är Hanaholmsstranden 5.

Mötet börjar klockan 10.00 och anmälningen och morgonkaffe klockan 8.30. Anmälningen slutar klockan 9.45.

På föredragningslistan finns valet av Kennelklubbens fullmäktige för perioden 2020–2022 samt godkännandet av förslaget till Kennelklubbens nya stadgar.

Föredragningslista för Kennelklubbens allmänna möte 24.11.2019 (på finska)