On medicating dogs and withdrawal periods

The purpose of doping control is to prevent affecting performance using medications, to protect the dog from strain in case it falls ill and to guarantee sufficient recovery time for the dog. If it is known that the recovery will take longer than the withdrawal period as defined for the medication, the withdrawal period may be extended. The withdrawal period of the medication is calculated from the last date of administrating the medication.

The withdrawal periods of medications can be found in the list of medications based on the active substance or medication group. In addition, medications registered for dogs and their withdrawal periods have been compiled into a table by therapy group based on the brand name and Pharmaca Fennica Veterinaria. The list makes it easier to find the withdrawal period based on the medication’s name. The list of medications is updated annually as the Pharmaceutical Information Centre’s publication has been released.

Colouring the coat or the nose and altering the quality of the coat using chemical substances is forbidden.

Downloadable file
List of medicinal products prohibited in trials, competitions, and dog shows
The list includes advisory withdrawal periods for medicines, natural remedies, homeopathic medicines, and different procedures. The withdrawal period is calculated from the last day of treatment. The list is updated if necessary and is not exhaustive. The list of medicinal products has been approved by the Board of the Finnish Kennel Club on 6.4.2017.
Updated 1.2.2019
Lista kokeissa, kilpailuissa ja näyttelyissä kielletyistä lääkkeistä ja aineista
Luottelosta löytyy lääkkeiden, luonnonlääkkeiden, homeopaattisten lääkkeiden ja erilaisten toimenpiteiden aiheuttamat
ohjeelliset minimivaroajat hoidon päättymisen jälkeen. Listaa päivitetään tarvittaessa, eikä se ole täydellinen. Lääkelista on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 6.4.2017.
Updated
Lista på läkemedel och preparat som är förbjudna vid prov, tävlingar och utställningar
I listan finns riktgivande minimikarenstider för läkemedel, naturläkemedel, homeopatiska läkemedel och olika ingrepp. Karenstiden räknas från den dag behandlingen avslutas. Listan uppdateras vid behov och den är inte fullständig. Listan har godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse 6.4.2017.
Updated
List of medicinal products prohibited in trials, competitions, and dog shows
The list includes advisory withdrawal periods for medicines, natural remedies, homeopathic medicines, and different procedures. The withdrawal period is calculated from the last day of treatment. The list is updated if necessary and is not exhaustive. The list of medicinal products has been approved by the Board of the Finnish Kennel Club on 6.4.2017.
Updated
Downloadable file
Ohje dopingnäytteen ottamisesta ja tutkimisesta
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten koiran dopingnäyte otetaan, mitkä ovat dopinvalvojan tehtävät, millaisia dopingsääntöä täydentäviä ohjeita koirien lääkinnästä ja hoidosta Kennelliitto voi antaa sekä millaisia poikkeuslupia dopingvalvonnasta voidaan myöntää. Ohje on voimassa 1.1.2013 alkaen ja sitä on tarkistettu 12.12.2019.
Updated
Anvisningar för tagning och analys av dopingprov
I dessa direktiv redogörs för tagning av dopingprov, vilka uppgifter en dopingövervakare har, hurdana kompletterande direktiv om medicinbehandling av en hund Kennelklubben kan utfärda samt för dispens som kan beviljas från dopingövervakning. Direktiven gäller från 1.1.2013 och har reviderats 12.12.2019.
Updated
Instruction on taking and examining doping samples
Updated
Downloadable file
Anti-doping regulations
According to the Finnish Animal Welfare Act, increasing, reducing or maintaining the performance of an animal artificially by means of medicines or similar substances or preparations is prohibited. These guidelines define what is classified as doping in events held under the Finnish Kennel Club and how doping is controlled. The rules are valid as of 1.1.2013.
Updated 30.5.2018
Antidopingsääntö
Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Tällä säännöllä ohjeistetaan, mikä määritellään dopingiksi Kennelliiton koiraharrastustapahtumissa ja miten dopingia valvotaan. Tämä sääntö on voimassa 1.1.2013 alkaen.
Updated
Antidopingreglemente
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. I dessa regler redogörs för vad som definieras som doping på Kennelklubbens hundsportevenemang och hur dopingövervakning genomförs. Reglementet gäller från 1.1.2013.
Updated
Anti-doping regulations
According to the Finnish Animal Welfare Act, increasing, reducing or maintaining the performance of an animal artificially by means of medicines or similar substances or preparations is prohibited. These guidelines define what is classified as doping in events held under the Finnish Kennel Club and how doping is controlled. The rules are valid as of 1.1.2013.
Updated