Kanakoirakokeet

Kuvaaja: 
Tapio Mäki

Kanakoirien kokeet ovat metsästyskokeita, joiden tarkoituksena on kanakoirien jalostusta varten saada tietoa koirien metsästysominaisuuksista ja edistää koirien metsästyskäyttöä.

Kokeissa kokeillaan koirien haku riistan löytämiseksi ja riistatyö maastossa olevalla villillä riistaeläimellä. Lisäksi kokeillaan koeluokista riippuen nouto, tiedotus, vesityö ja jälkityö. Myöskin kiinnitetään huomiota koiran luonteeseen sekä toimintaan sen kohdatessa petoeläimiä.

Sekä mannermaisille että englantilaisille kanakoirille on olemassa omat koemuotonsa, joista enemmän tietoa seuraavilla sivuilla.