Antidoping

Kuvaaja: 
Jukka Pätynen

Kennelliiton antidopingtoiminnan perusteet tulevat eläinsuojelulainsäädännöstä. Antidopingtoiminnan piiriin kuuluvat kaikki Kennelliitosta anotut viralliset koiranäyttelyt, -kilpailut ja -kokeet Suomessa.

Tällä sivustolla on kaikki antidopingvalvontaan liittyvät asiakirjat. Asiakirjoja päivitetään tarpeen mukaan.

Lisätietoja:
Katariina Suomi, puh. 09 8873 0283, katariina.suomiatkennelliitto.fi

Poikkeuslupahakemukset

Poikkeuslupahakemukset osallistua tietyin ehdoin lääkityllä koiralla virallisiin koiratapahtumiin lähetetään osoitteeseen:

Suomen Kennelliitto
Katariina Suomi
Kamreerintie 8
02770 Espoo

Eläinkilpailujen Antidoping-toimikunta

Suomen Kennelliitto on osallisena Eläinkilpailujen antidoping-toimikunnassa (EKADT), joka on perustettu Helsingissä 2.3.2000.

Toimikunta on itsenäinen asiantuntija ja päätöksentekoelin, joka toimii sääntöjensä ja perustamissopimuksensa osapuolten (Suomen Hippos, Suomen Kennelliitto, Suomen Ratsastajainliitto, Paliskuntien yhdistys sekä Greyhound Racing liitto 25.3.2009 alkaen) hyväksymän suunnitelman mukaan tarkoituksenaan estää kiellettyjen lääkeaineiden ja menetelmien käyttö eläinurheilussa. Toimikunta käsittelee sille eri osapuolilta ilmi tulleet tapaukset ja antaa lausuntonsa ao. järjestölle (osapuolelle).

Toimipaikkana on Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto.

Kukin EKADT:n perustamissopimuksen osapuoli määrää lääkeainerikkomuksista seuraavista rangaistuksista omissa säännöissään.

Ohjeeseen liittyvät poikkeuslupahakemukset
Voit täyttää ja tallettaa tämän lomakkeen

Poikkeuslupahakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Suomen Kennelliitto
Katariina Suomi
Kamreerintie 8
02770 Espoo

Poikkeuslupahakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen:

Suomen Kennelliitto
Katariina Suomi
Kamreerintie 8
02770 Espoo