Varoaika kemialliseen kastraatioon käytettävälle implantille

 |  Antidoping, Koiranäyttelyt

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 29.5., että antidopingohjeeseen tehdään lisäys, jolla desloreliini-implantaatille määritellään kahden vuoden pituinen varoaika. Lääkeaineimplantti asetetaan nahan alle ja sitä käytetään kemiallisen kastraation aikaansaamiseksi.

Muutos tulee voimaan 1.6.2015 ja se koskee takautuvasti 1.6.2013 jälkeen asennettuja kapseleita. Koiran omistajan on tarvittaessa kyettävä osoittamaan kapselin laittamisen ajankohta.

Lisätietoja:
Päivi Samuelsson
paivi.samuelssonatkennelliitto.fi
puh. 09 8873 0252