Suuri määrä coton de tuléar -rotuisia koiria siirretty FI-rekisteriin

Kennelliiton hallitus hyväksyi Genoscoper-laboratorion tutkimusten perusteella vanhan epävirallisen DNA-näytteen käytön polveutumistutkimuksissa. Päätöksen johdosta suuri määrä cotoneita siirtyi sukutaulun täydentymisen myötä FI-rekisteriin.

Kennelliiton hallitus siirsi vuonna 2011 kaikki yhden kasvattajan kasvattamat, vuoden 2002 jälkeen syntyneet coton de tuléar -rotuiset koirat jälkeläisineen ei jalostukseen -rekisteriin (EJ) epäselvien polveutumisten vuoksi. Koirien sukutaulutiedot jätettiin pääsääntöisesti ennalleen, mutta sukutauluissa näkyvät EJ-koirat rinnastettiin tuntemattomiin koiriin. FI-rekisteri edellyttää kolmea sukupolvea tunnettuja ja hyväksyttyihin rekistereihin rekisteröityjä esivanhempia.

Koiria on tämän jälkeen siirretty takaisin jalostuskäytön mahdollistaviin FI- ja ER-rekistereihin polveutumisen varmistuksen perusteella. Useita koiria ei kuitenkaan saatu siirrettyä takaisin alkuperäiseen rekisteriinsä, koska niiden sukutaulusta löytyvästä, jo kuolleesta Kultatassun Mari -nimisestä koirasta ei ollut saatu hyväksyttävää DNA-näytettä.

Nyt kyseisestä koirasta otettuja epävirallisia näytteitä on Kennelliiton pyynnöstä verrattu kolmesta eri pentueesta olevaan neljään eri jälkeläiseen. Tutkimusten perusteella Kennelliiton hallitus päätti, että Kultatassun Marin epävirallista näytettä voidaan käyttää polveutumisen varmistuksissa. Näiden neljän tutkitun jälkeläisen joukossa oli koira Rifelin Stargazer, jolla on itsellään 43 jälkeläistä ensimmäisessä ja 40 toisessa polvessa. Rifelin Stargazerin jälkeläispolvista on nyt siirretty FI-rekisteriin kaikki jo aiemmin polveutumistutkitut koirat samoin kuin ne ER-rekisterissä olleet koirat, joiden sukutaulussa ei enää näiden siirtojen jälkeen ollut EJ-rekisteröityjä esivanhempia.

Etenkin nuorimmissa jälkeläispolvissa on pentueita, jotka on merkitty alun perin ER-rekisteriin sukutaulussa olleiden EJ-koirien vuoksi. Näiden koirien omistajat saavat halutessaan maksutta uudet rekisteritodistukset FI-tunnuksella. Oman koiransa rekisterin voi tarkistaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. Jos koiralla on useampia rekisterinumeroita siirroista johtuen, mainitaan voimassaoleva ensimmäisenä. Uuden rekisteritodistuksen saa lähettämällä koiran nykyisen rekisteritodistuksen osoitteella:

Suomen Kennelliitto
Ritva Herrala
Kamreerintie 8
02760 ESPOO

Liitä mukaan saate, jossa pyydetään rekisterisiirrosta johtuen uutta rekisteritodistusta sekä yhteystiedot uuden todistuksen toimittamista varten.