Jalostustoimikuntien ohjeet päivitetty

 |  Koiran terveys
Jalostustoimikunta
Noudattaa Kennelliiton jalostusstrategiaa
Kantaa päävastuun JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, seurannasta ja päivityksestä
Auttaa kasvattajia turvaamaan rodun suunnitelmallisen tulevaisuuden
Käsittelee poikkeuslupa-anomukset ja huomioi täyttääkö yhdistelmä JTO:n suositukset

Kennelliiton hallituksen kokous 3.10.2013  hyväksyi päivitetyt Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille.

Alkuperäinen ohjeistus on vuodelta 2008. Päivitetyissä ohjeissa mm. huomioidaan Kennelliiton yleinen jalostuksen tavoiteohjelma ja jalostusstrategia sekä Kennelliiton ulkomuototuomariohjeistus liioitelluista rotupiirteistä. Poikkeuslupiin liittyvien lausuntojen osalta muistutetaan siitä, että Kennelliitolle annetussa lausunnossa on tuotava esiin täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n suositukset jalostuskoirille.

Lue tarkemmin ohjeista

Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille

Yleiset periaatteet, jotka koskevat kaikkia rotuja ja joihin ulkomuototuomareiden tulee kiinnittää huomiota ulkomuotoarvostelussa