Hallitus hyväksyi päivityksen Koirarekisteriohjeeseen

Hallitus hyväksyi 8.10.2015 päivitetyn Koirarekisteriohjeen 2016. Ohje tulee voimaan 1.1.2016.

Koirarekisteriohjeen 2016 keskeisimmät lisäykset

Koirarekisteriohjeen kohtaa ulkomaisten urosten toistaiseksi voimassa olevasta poikkeusluvasta jalostukseen päivitettiin. Usealla PEVISA-ohjelmaan kuuluvalla rodulla on käytäntönä niin sanottu ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa, joka antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista urosta jalostukseen, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Päivitetty Koirarekisteriohje ei enää erottele tapahtuuko tällainen astutus Suomessa vai ulkomailla. Uuden ohjeen mukaan tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä korkeintaan kaksi pentuetta.

Koirarekisteriohjeessa on menettely, jonka avulla voidaan hyväksyä FCI:n ulkopuoliseen rekisteriin merkitty koira Kennelliiton ER-rekisteriin. Mahdollisuus rajataan vuoden 2016 alusta koskemaan vain tuontikoiria. Suomessa kasvatetut pentueet pitää rekisteröidä suoraan Kennelliiton rekisteriin.

FCI:n ulkopuolisia koiria koskeviin rekisteröinnin ehtoihin on myös lisätty, että koiran pitää täyttää rodun PEVISA-määräykset.

Töpöhäntäisten rotujen (T-box mutaatio) osalta ohjeeseen lisättiin velvoite ilmoittaa kunkin pennun hännän pituus.

Koirarekisteriohje edellyttää, että kasvattaja toimittaa pentueilmoituksen viimeistään neljän kuukauden kuluessa pentueen syntymästä.  Päivitetyssä ohjeessa tarkennettiin miten toimitaan sellaisten pentueiden kohdalla, joiden rekisteröintiä kasvattaja ei hoida loppuun saakka: Pentueita, joiden rekisteröinti on aloitettu, mutta joiden osalta ei ole toimitettu Kennelliiton pyytämiä lisäselvityksiä, katsotaan jätetyn kokonaan rekisteröimättä kun pennut ovat täyttäneet yhden vuoden. Tästä voidaan poiketa ainoastaan Kennelliiton myöntämällä luvalla.

Pennulle voi päivitetyn ohjeen mukaan antaa aiempaa pidemmän nimen. Päivitetyssä ohjeessa nimen pituus on rajattu 30 merkkiin.

Katso Koirarekisteriohje 2016 kokonaisuudessaan tästä.