Haku ulkomuototuomareiden peruskurssille on alkanut

 |  Koiranäyttelyt

Kennelliitto järjestää ulkomuototuomareiden peruskurssin syyskuusta 2017 alkaen.

Ulkomuototuomarille asetettavat yleiset vaatimukset, jotka tulee täyttää jo peruskurssille pyrittäessä:

1. Ulkomuototuomarin yleiset vaatimukset

Ulkomuototuomarin tulee olla hyvämaineinen henkilö, jota ei ole rangaistu eläinsuojelurikkomuksesta. Hänen tulee olla koirien arvostelemiseen kaikilta ominaisuuksiltaan soveltuva, laajan kynologisen kokemuksen omaava henkilö, jolla on tarpeelliset tiedot ja taidot.

Ulkomuototuomarin tulee

 • olla käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva henkilö
 • olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan tuomaritehtävään kykenevä
 • olla Kennelliiton jäsen ja osoittaa jatkuvaa harrastusta kynologiseen toimintaan.

 2. Ulkomuototuomarikoulutukseen valmistautuminen

Valmistavaan koulutukseen hakeutuvan tulee olla Kennelliiton ja sen rotujärjestön jäsen, jonka alaisen rodun tuomariksi hän on hakeutumassa.

Lisäksi ulkomuototuomariksi aikovan tulee

 • omata luontaisia taipumuksia tähän tehtävään
 • olla iältään peruskurssille pyrkiessään vähintään 25 vuotta ja enintään 50 vuotta
 • olla koiranomistaja ja mikäli mahdollista, koirankasvattaja
 • olla toiminut vähintään 10 vuoden ajan aktiivisesti harrastamansa rodun hyväksi ja osoittanut hallitsevansa riittävät perustiedot
 • olla ollut yhtäjaksoisesti oman rotuyhdistyksensä jäsenenä vähintään 10 vuotta
 • olla pätevöity kehätoimitsija ja toiminut vähintään 5 kertaa pätevöitynä kehätoimitsijana
 • täyttää kotimaisten rotujen osalta ao. rotujärjestön asettamat lisävaatimukset.

Ulkomuototuomariksi aikovan henkilön tulee täyttää sekä kohdassa 1 että kohdassa 2 esitetyt vaatimukset eikä hänellä saa olla kenneltoimintaan liittyviä kurinpidollisia voimassa olevia rangaistuksia.

Tuomarikoulutukseen aikovalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna seuraavat kurssit ennen peruskoulutukseen pyrkimistä:

Kennelpiirien järjestämät:

 • kehätoimitsijakurssi
 • kasvattajan perus- ja jatkokurssi.

Kennelliiton järjestämät alkeiskurssit, joilla käsitellään

 • koiran rakenteellis-toiminnallinen tyyppi; rakenne ja liikunta
 • arvosteluperusteet ja tuomarietiikka.

Hakemukset peruskurssille:

Hakuaika peruskurssille päättyy 24.3.2017. Vapaamuotoiset kirjalliset (ei sähköposti) hakemukset on toimitettava Kennelliiton toimistoon osoitteella Suomen Kennelliitto / Paula Rekiranta, Kamreerintie 8, 02770 Espoo viimeistään yllämainittuna päivänä klo 15.00 mennessä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan henkilötiedot sekä tieto harrastamastaan rodusta, jonka ulkomuototuomariksi hän on aluksi hakeutumassa.

Hakemuksen liitteinä on oltava

 • todistus suoritetuista kursseista
 • kopio voimassa olevasta kehätoimitsijakortista
 • todistus vaaditusta toiminnasta kehätoimitsijana, kennelpiirin näyttelyohjaajalta
 • silmälääkärin tai optikon todistus näkökyvystä (minimi B-ajokortin vaatimus) ja selvitys normaalista värinäöstä.

24.3.2017 jälkeen toimitettuja liitteitä ei huomioida.

Ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeiden mukaisesti Kennelliitto pyytää ao. rotujärjestöiltä ja kennelpiireiltä lausunnot hakijoista.

Kennelliitto valitsee hakijoiden joukosta soveltuvuustesteihin osallistujat. Valinta tapahtuu vähintään kaksi (2) kuukautta ennen soveltuvuustestejä.

Kotimaisten rotujen harrastajat hakeutuvat koulutukseen oman rotujärjestönsä kautta.

Soveltuvuustestit (arvostelukoe ja haastattelu) järjestetään

 • 16.-17.9.2017
 • 23.-24.9.2017
 • 30.9.-1.10.2017

Peruskurssin alustavat koulutuspäivät ovat

 • 14.-15.10.2017
 • 4.-5.11.2017
 • 18.-19.11.2017
 • 6.-7.1.2018 
 • 27.-28.1.2018

Kurssin loppukoe järjestetään 17.-18.2.2018.

Nämä päivämäärät vahvistetaan koulutukseen hyväksytyille.

Ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohje löytyy Kennelliiton nettisivuilta.

Lisätietoja ulkomuototuomarikoulutuksesta antaa näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä Paula Rekiranta, puh. 09 887 30219, paula.rekirantaatkennelliitto.fi.