Toimikunta hyväksyy rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) sekä käsittelee rotujen PEVISA-anomukset. Toimikunta tekee myös päätökset muista rotukohtaisista erityisehdoista sekä huolehtii Koirarekisteriohjeen päivittämisestä yhdessä kasvattajatoimikunnan kanssa.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2019:

Kirsi Sainio, puheenjohtaja
Marina Aaltio
Jukka Immonen
Tuire Kaimio
Nina Mahlanen
Maija Päivärinta
Jari Siltala
Maaret Tapio

Esittelijänä ja sihteerinä toimii Päivi Rantasalo, puh. 09 8873 0229, paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
Toimikunnan ulkopuolisena asiantuntijana toimii Katariina Mäki.

Toimikunta on hallituksen alainen pysyvä toimikunta.

Toimikunnan alustavat alkuvuoden 2019 kokouspäivät ovat 11.3.,  8.4., 13.5. 10.6. ja 13.8. Loppuvuoden kokouspäivistä päätetään myöhemmin.
Kokouksiin tarkoitetut anomukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
Vuoden 2020 alusta voimaan tulevaksi aiotut PEVISA-esitykset ja niihin liittyvät JTO-esitykset on toimitettava 31.5. mennessä. Esitykset toimitetaan osoitteeseen
jalostusposti@kennelliitto.fi.

Toimikunnan alaisuudessa toimii useita työryhmiä, jotka valmistelevat toimialaansa liittyvät asiat toimikunnalle.

Toimikunnan alaiset työryhmät:

DNA-työryhmä:
Kirsi Sainio pj. Sihteeri Johanna Kuru Johanna.Kuru@kennelliitto.fi. Työryhmä käsittelee DNA-testaukseen liittyvät asiat.

Hyvinvointityöryhmä:
Kirsi Sainio kokoonkutsuja. Työryhmän tehtäväaluetta ovat RKO-ohjeet ja ulkomuodon jalostustarkastusprofiilit.

Käyttäytymisen jalostustyöryhmä:
Tuire Kaimio pj, Jukka Immonen, Tiina Karlström, Auli Kiminki, Piritta Pärssinen ja Heli Väätäjä. Sihteeri Heidi Karjalainen
Heidi.Karjalainen@kennelliitto.fi. Työryhmä kommentoi JTO-ohjelmien luonne- ja käyttäytymisosioita, arvioi luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyviä ihanneprofiileja sekä PEVISA-ohjelmaesityksiä.

Neurologiatyöryhmä:
Maaret Tapio pj., Sigitas Cizinauskas, Anna-Mariam Kiviranta ja Tarja Pääkkönen. Sihteeri Katariina Mäki
Katariina.Maki@kennelliitto.fi
. Syringomyelia- ja kuulotutkimukset ja näiden sairauksien vastustaminen ovat työryhmän toimialaa.

Silmäsairaustyöryhmä:
Maija Päivärinta pj, Sari Jalomäki, Elina Pietilä ja Päivi Vanhapelto. Sihteeri Päivi Rantasalo
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi. Työryhmä seuraa rotujen silmätarkastustuloksia ja opastaa silmäsairauksien vastustamisessa ECVO:n (
European College of Veterinary Ophthalmologists) ohjeistuksen mukaisesti. Työryhmä pyrkii edistämään Kennelliiton ja Suomen Oftalmologieläinlääkäreiden (SOFT) välistä yhteistyötä.

Sydänsairaustyöryhmä:
Marina Aaltio pj., Anders Eriksson, Nina Mahlanen ja Maria Wiberg. Sihteeri Katariina Mäki
Katariina.Maki@kennelliitto.fi. Työryhmän toimialaa ovat perinnöllisten sydänsairauksien rotukohtainen toteaminen ja vastustaminen.