Toimikunta hyväksyy rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) sekä käsittelee rotujen PEVISA-anomukset. Toimikunta tekee myös päätökset muista rotukohtaisista erityisehdoista sekä huolehtii Koirarekisteriohjeen päivittämisestä yhdessä kasvattajatoimikunnan kanssa.

Toimikunnan jäsenet vuonna 2019:

Kirsi Sainio, puheenjohtaja
Marina Aaltio
Jukka Immonen
Tuire Kaimio
Nina Mahlanen
Maija Päivärinta
Jari Siltala
Maaret Tapio

Esittelijänä ja sihteerinä toimii Päivi Rantasalo, puh. 09 8873 0229, paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
Toimikunnan ulkopuolisena asiantuntijana toimii Katariina Mäki.

Toimikunta on hallituksen alainen pysyvä toimikunta.

Toimikunnan kokouspäivät vuonna 2019 päivitetään tälle sivulle vuoden alussa.
Kokouksiin tarkoitetut anomukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
Vuoden 2020 alusta voimaan tulevaksi aiotut PEVISA-esitykset ja niihin liittyvät JTO-esitykset on toimitettava 31.5. mennessä.