Rotujärjestöjen puheenjohtajat ja sihteerit sekä rotuyhdistysten ja -kerhojen datavastaavat voivat itse koostaa tietoa roduista Omakoira-palvelun kautta. Koostettuja rotujärjestöaineistoja voi hyödyntää esimerkiksi jalostuksen tavoiteohjelmaa varten.

Rotujärjestöaineistoista voi hakea tietoja oman rotujärjestön alaisten rotujen tilastoista. Hakua voi rajata valitsemalla rodun, halutun aikavälin ja halutut aineistot.

Rotujärjestöaineistot saa ladattua Excel-taulukkona omalle koneelle. Ladattuja tietoja voi lajitella suodattamalla tietoja Excelissä.

Jäsenyhdistys sitoutuu käsittelemään Kennelliitolta saamiaan tietoja EU:n tietosuoja-asetusta, voimassa olevia kansallisia tietosuojaan liittyviä lakeja, asetuksia ja viranomaisten niiden perusteella antamia määräyksiä noudattaen.

Kuvallinen ohje rotujärjestöaineistojen koostamiseen Omakoira-palvelussa löytyy täältä.

Omakoira-palvelu yhdistyksille

Kennelliiton jäsenyhdistykset voivat ylläpitää sähköisesti omien yhdistystensä yhteystietoja sekä luottamustehtäviä suoraan Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta.

Yhdistyksen tietoja ylläpitävän henkilön tulee aina olla Kennelliiton jäsen. Omakoira-palveluun kirjaudutaan omalla henkilökohtaisella jäsennumerolla ja salasanalla.

Yhdistyksen puheenjohtajalla ja sihteerillä on oikeus ylläpitää oman yhdistyksensä tietoja Omakoira-palvelussa. Puheenjohtaja ja sihteeri voivat myös avata datavastaavan luottamustehtävän Omakoira-palvelussa. Datavastaavalle tulee merkitä rotu, jonka aineistoon vastaavalle annetaan oikeudet.

Lisätietoa löytyy täältä.

Yhdistyksen luottamustehtävien päivittäminen

Yhdistyksen luottamushenkilöiden tietoja ylläpidetään Omakoira-palvelun Luottamustehtävät-sivulla. Kun yhdistyksen luottamustehtävissä tapahtuu muutoksia, voivat edellisen kauden puheenjohtaja tai sihteeri päivittää muuttuneet luottamushenkilöt Omakoira-palvelussa. Yhteystiedot ja luottamustehtävät on hyvä päivittää heti, kun niissä tapahtuu muutoksia.

Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä rotukohtaisia tilastoja

Kennelliiton jalostustietojärjestelmä sisältää Suomessa rekisteröityjen koirien terveys-, koe- ja näyttelytulokset. Järjestelmä on avoimesti selailtavissa oleva tietovarasto.

Jalostustietojärjestelmästä voi hakea sekä yksittäisten koirien tietoja että rotujen terveys- ja jalostustilastoja.

Jalostustietojärjestelmän rotukohtaisista tilastoista löytyy rodun terveys-, jalostus- ja tulostilastot. Vuosittaiset tilastot saa näkyviin valitulta aikaväliltä.

Jalostustilastoista löytyy muun muassa rodun vuosittaiset rekisteröintimäärät, pentuekoot, urosten ja narttujen lukumäärät ja keskimääräiset iät. Jalostustilastoista saa myös listattua käytetyimmät jalostuskoirat ja niiden jälkeläismäärät.

Jälkeläistilastoista löytyy tietoa koirien tutkittujen jälkeläisten osuudesta.

Tulostilastot sisältävät luonnetestien sekä MH-luonnekuvausten, erilaisten koirakokeiden ja agilityn tulokset.

Valmiiden tilastojen lisäksi jalostustietojärjestelmässä voi myös käyttää laajempaa hakua, jossa voi asettaa hakukriteerejä koirien syntymäajan, sukupuolen, jälkeläismäärän, terveys- ja koetulosten sekä BLUP-indeksin suhteen.

Jalostustietojärjestelmään pääset tästä.

 

Lisätiedot:

jalostusposti@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0342 (klo 9-15)


Omakoira-palvelun tekninen tuki ja neuvonta
omakoira@kennelliitto.fi